Nieuws

Dierenbescherming geeft aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

De wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente raken op tal van onderwerpen aan de belangen van dieren. De Dierenbescherming geeft op haar site een overzicht van de mogelijkheden die gemeenten hebben om aandacht te geven aan dierenwelzijn.

Dierenwelzijn in de gemeente

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen. De gemeente draagt een zorgplicht voor deze dieren, zodra blijkt dat er niet meer voor ze gezorgd wordt. De bevoegdheden van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn zijn echter beperkt, omdat de nationale regels vaak leidend zijn. Dit neemt niet weg dat gemeenten wel degelijk mogelijkheden hebben om een positieve impact op dierenwelzijn te hebben. Via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet aanpak overlast heeft de gemeente in ieder geval de mogelijkheden om via de wet het één en ander aan dierenwelzijn af te dwingen.

Inspiratie voor diervriendelijk beleid

Of het nu gaat om het welzijn van huisdieren, landbouwhuisdieren of in het wild levende dieren; de gemeente kan een verschil maken. De Dierenbescherming helpt gemeenten graag op weg om te kijken wat de mogelijkheden binnen een gemeente zijn. Rond de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Dierenbescherming haar documenten voor gemeenten ge-updatet: de speerpuntenflyer en de aanbevelingen nota. Ook heeft de Dierenbescherming het inspiratiedocument 'Gemeenten en Dieren' ontwikkeld. Dit document is geïnspireerd door de 'Agenda Dieren' van de gemeente Amsterdam en hierin beschrijft de Dierenbescherming het minimale beleidskader waaraan gemeenten behoren te voldoen. De benoemde onderwerpen zijn eenvoudig door te voeren en logisch en begrijpelijk voor het merendeel van de burgers.

Op de website van de Dierenbescherming zijn daarnaast diverse goede praktijkvoorbeelden te vinden van gemeenten die diervriendelijk beleid succesvol hebben toegepast.

(Bron foto: Shutterstock_stadsduif)