Nieuws

Dierenbescherming: paardenwelzijn borgen met regelgeving

De Dierenbescherming is ontevreden over de voortgang die gemaakt wordt met de plannen voor de verbetering van het dierenwelzijn in de paardensector. De organisatie vraagt staatssecretaris Bleker regelgeving vast te stellen.

Brief Dierenbescherming

In een brief aan staatssecretaris Bleker stelt de Dierenbescherming dat vijf jaar van discussie niet heeft geleid tot meetbare verbetering van het paardenwelzijn. In de brief wordt gesteld dat de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden (SRP) door zowel de SRP als de Dierenbescherming als ontoereikend wordt beschouwd voor de borging van het paardenwelzijn. Over de precieze consequenties van die stelling zijn beide partijen het niet eens. Wel is overeenstemming over het verbod op stands, een verplichte APK-keuring voor trailers en een verbod op prikkeldraad.

Houden aan Nota Dierenwelzijn

De Dierenbescherming vindt de huidige aanpak te vrijblijvend om veel effect te hebben en heeft het vertrouwen verloren dat zonder wetgeving meetbare resultaten worden geboekt. De organisatie vindt daarom dat de staatssecretaris zich moet houden aan de uitspraak van toenmalige minister van Landbouw in de Nota Dierenwelzijn uit 2007. Daarin wordt gesteld: "De sector komt binnen een jaar met een Plan van Aanpak om te komen tot de noodzakelijke welzijnsverbeteringen (huisvesting, voeding, transport en trainingsmethoden), waarbij ik inzet op een realisatie binnen 3 jaar. Wanneer dit niet gebeurt zal de overheid regels stellen." Het door de Dierenbescherming opgestelde ontwerp Paardenbesluit zou de minimumnorm moeten zijn om te worden vastgelegd in wetgeving.


(Bron foto: Dierenbescherming)