Nieuws

Dierenbescherming schiet zwerfkat te hulp

Jaarlijks worden er ongeveer 10.000 zwerfkatten geschoten volgens de Dierenbescherming. De organisatie is hiertegen een campagne begonnen. De dieren vangen en steriliseren zou een betere methode zijn.

Dierendag, extra aandacht voor dierenwelzijn

Ook dit jaar gebruikt de Dierenbescherming de periode rondom Dierendag om problematiek met betrekking tot dierenwelzijn onder de aandacht te brengen. Deze keer staat het afschieten van zwerfkatten centraal. Volgens de Dierenbescherming worden jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 zwerfkatten in Nederland afgeschoten. Hoewel de organisatie de problematiek van zwerfkatten onderkent wordt afschot als middel om de populatie te beheersen afgewezen. De organisatie bepleit een meer diervriendelijk aanpak om de populatie te beheersen, bijvoorbeeld door de zogenaamde Trap Neuter Return (TNR) methode. Hierbij worden verwilderde katten gevangen, vervolgens gecastreerd en weer vrijgelaten. De Dierenbescherming ziet dit als een effectieve methode waarbij andere katten ook minder het risico lopen onbedoeld afgeschoten te worden. Daarnaast is het belangrijk katteneigenaren voor te lichten over het belang van tijdig castreren en steriliseren en de dieren traceerbaar te maken door middel van chippen.

Effectiviteit TNR niet onomstreden

TNR als methode om kattenpopulaties te bestrijden is al verschillende keren onderwerp van onderzoek geweest. Een Amerikaanse studie concludeert dat TNR minder effectief is dan methoden waarbij katten gedood worden. In een Italiaanse studie waarbij zwerfkatten in Rome het onderwerp zijn, wordt geconcludeerd dat TNR wel effect heeft op de omvang van de verwilderde katten populatie. De onderzoekers noteren ook dat dit effect echter weer heel snel teniet wordt gedaan door nieuwe aanwas. Enigszins mismoedig concluderen zij dat elke methode verspilling van tijd, energie en geld is zolang eigenaren hun verantwoordelijkheid niet nemen en hun dieren niet castreren of steriliseren.

Een zeer recente Amerikaanse studie vergelijkt doden en TNR met het vangen, toepassen van vasectomie of hysterectomie en weer terugplaatsen (TVHR)). De onderzoekers constateren weinig verschil tussen TNR en doden maar de nieuwere methode TVHR lijkt veel effectiever te zijn. De kosten van de verschillende methoden worden in de studie niet vergeleken.


(Bron foto: Dierenbescherming)