Nieuws

Dierenkieswijzer adviseert in diervriendelijk stemmen

'Er mogen meer megastallen komen.' Eens of oneens? Wie op 18 maart diervriendelijk wil stemmen, kan zich wenden tot de Dierenkieswijzer. Die vergelijkt politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij.

De Dierenkieswijzer is een initiatief van 17 dierenwelzijnsorganisaties - de Dierencoalitie - om kiezers tijdens de Provinciale Statenverkiezingen te helpen een diervriendelijke keuze te maken. Op www.dierenkieswijzer.nl  worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken. De stemwijzer bestaat uit dertien stellingen.

Politieke standpunten

De provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij. De politieke partijen zijn volgens de Dierencoalitie verdeeld over bijvoorbeeld de bouw van megastallen en de omgang met de ganzenpopulaties in de provincies. “Sommige partijen pleiten voor méér ruimte voor ganzen, anderen zien liever afschot”, aldus voorzitter van de Dierencoalitie, Dirk-Jan Verdonk. “Ook mogen koeien van sommige partijen best het hele jaar op stal staan.”

Weinig steun voor afschieten katten

De partijen hebben volgens de Dierenkieswijzer over het algemeen weinig sympathie met het afschieten van zwerfkatten. “Jaarlijks worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. De Tweede Kamer heeft in 2013 ook al om een verbod op afschot gevraagd, maar deze praktijk gaat onverminderd door”, zegt Verdonk. “Een diervriendelijke en effectieve manier om het aantal zwerfkatten terug te brengen, is het castreren en terugplaatsen van de dieren. De provincies kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”

De Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een in 2006 opgericht samenwerkingsverband van 17 dierenwelzijnsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van ongeveer een half miljoen donateurs en leden. De dierencoalitie bestaat uit: Stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, IFAW, Sophia-Vereeniging, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Dier & Recht, Stichting Varkens in Nood, Stichting Vier Voeters, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, Wilde Dieren de Tent Uit, World Animal Protection en Zeehondencrèche Pieterburen.(Bron foto: Dierencoalitie)