Nieuws

Dierenmishandeling onderdeel campagne huiselijk geweld

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld zal dit jaar worden meegenomen in de voorlichtingscampagne over huiselijk geweld. Dit heeft het kabinet in haar voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties aan de Tweede Kamer laten weten.

Aanleiding was het verzoek van de Partij voor de Dieren om te bekijken of dierenmishandeling betrokken kan worden bij de publiekscampagne 'Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor'.

Campagne Geweld in huiselijke kring

Sinds 2012 wordt de Rijksoverheidcampagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ gevoerd. Boodschap van de campagne is dat geweld in huiselijke kring nooit vanzelf stopt, totdat iemand iets doet. De campagne roept betrokkenen – of het nu gaat om slachtoffers, plegers of omstanders – op om bij vermoedens van geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken. Ze kunnen hiervoor terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is de opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt kindermishandeling. Met de samenvoeging komt er meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en dierenmishandeling

Naast informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling, zal nu ook de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht worden gebracht in de publiekscampagne. Staatssecretaris Van Rijn laat in een brief aan de Kamer weten dat het belangrijk is om het bewustzijn hierover te vergroten. Van Rijn gaat onderzoeken of de meldcode huiselijk geweld uitgebreid kan worden met een meldcode dierenmishandeling. Later dit jaar wordt duidelijk of er aanpassingen gedaan worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal in de opleiding aandacht besteden aan het signaleren van tekenen van huiselijk geweld bij dierenmishandeling.

Deze plannen staan overigens haaks op het voornemen van het kabinet om de dierenpolitie af te bouwen. 160 agenten hebben binnen hun functie een speciale focus op dierenwelzijn. Door reorganisaties en bezuinigingen verkeert de dierenpolitie al enige tijd in zwaar weer. In het debat over de capaciteit en de taken van de veiligheidsketen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de inlichtingendiensten, heeft de VVD geopperd dat de dierenpolitie kan worden afgeschaft. Volgens de partij zouden de taken van de politie zich moeten concentreren op de veiligheid van Nederland.

Opvang mens en dier

Steeds meer opvanginstellingen zien dat er behoefte bestaat aan opvangmogelijkheden voor huisdieren. Dit blijkt uit een quickscan van de huidige praktijk ten aanzien van huisdieren bij de vrouwenopvang. Het kabinet heeft laten weten dat er pilots gestart zijn om te kijken hoe opvang van dieren bij slachtoffers van geweld in huiselijke kring goed kan worden geregeld.(Bron foto: Rijksoverheid)