Nieuws

Dierenwelzijn als waardevermeerderaar

Dierenwelzijn kan waarde hebben voor zowel producent als consument. In het Studium Generale (SG) ‘Van producent tot consument; de (meer)waarde van dierenwelzijn' werd nader ingegaan op de kansen en belemmeringen.

Het SG vond op 14 mei jl. plaats op Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) te Leeuwarden en trok de aandacht van ongeveer 75 studenten en andere belangstellenden. De organisatie lag in handen van het Lectoraat Welzijn van Dieren, waarbij de lector en tevens dagvoorzitter dr. Ing Hans Hopster kort inging op de consumentenwensen rond dierenwelzijn en op dierenwelzijn als onderdeel van duurzaam voedsel. Vier sprekers lieten vervolgens vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op dit onderwerp. Het SG werd afgesloten met een boeiende discussie en met een aantal stellingen. De beste vraag vanuit het publiek werd beloond met een jaarabonnement op V-focus.

Vrije keuze voor de koe

Anton Stokman, melkveehouder uit Koudum, verhaalde enthousiast over zijn innovatieve vrije keuze stal waarin zijn 300 koeien doen wat ze willen. Hij profileert zich al een aantal jaren met aandacht voor en het uitdragen van dierenwelzijn, waarbij hij meerwaarde ziet in meer arbeidsplezier en maatschappelijke waardering. Er zijn ook financiële voordelen: hij kan gebruik maken van groenfinanciering met een lagere rente en de vergunningverlening verloopt een stuk soepeler. Stokman’s koeien kunnen zelfs “heerlijk ontspannen” in een heuse JaKoeZie in hun wei. Stokman is sowieso voorstander van een buitenuitloop, wat prima te vermarkten is door de zuivelcoöperaties.

Keuzegedrag consument

Volgens Machiel Reinders, senior onderzoeker bij LEI-Wageningen UR, vindt de consument dierenwelzijn belangrijk, maar koopt deze nog steeds de zogenoemde plofkip en kiloknaller. Hij noemt dit de ‘meat-paradox’: dierenwelzijn als belangrijk issue gaat voor mensen samen met het consumeren van vlees. Er spelen verschillende aspecten een rol in het keuzeproces van de consument. Naast onder meer prijs, geweten en emoties, is de aankoopomgeving een belangrijke factor. De supermarktomgeving daagt niet uit tot duurzame keuzes. De labels zijn niet helder en er is teveel nadruk op goedkoop en aanbiedingen. Hier is nog veel te winnen.

Groen boodschappen doen

Ir. Maurits Steverink MFM, eigenaar van True Food Projects, benadrukte in ‘De kracht van de markt voor dierenwelzijn’ dat consumenten steeds vaker behoefte hebben aan duurzaam geproduceerd voedsel, en dat het omzetaandeel is gegroeid naar 5.5% (in 2012). Informatie over kwaliteit en duurzaamheid van producten moet wel kloppen. Keurmerken geven die informatie en meerwaarde aan producten, met controle door een onafhankelijke partij.  Steverink adviseert om “groen boodschappen te doen”, met de SuperWijzer/QuestionMark.

Relaxed naar de slacht

Jappie de Jong, docent levensmiddelenchemie, vlees- en zuiveltechnologie bij Hogeschool VHL in Leeuwarden, sloot de middag af. Hij liet zien dat dierenwelzijn en vleeskwaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Volgens hem zijn de laatste uren in het leven van het dier ook erg belangrijk als het gaat om dierenwelzijn. In enkele uren, of soms enkele ogenblikken kan de vleeskwaliteit van een dier door stress enorm achteruit gaan. Bij varkens bijvoorbeeld kan door zuurstoftekort in de spieren de pH snel dalen, met meer krimp van eiwit en uitlekken van vocht uit vlees tot gevolg. Het vlees wordt dan ook bleek. Zijn boodschap: “Na een mooi leven, relaxed naar de slacht!”


(Bron foto: Hogeschool VHL)