Nieuws

Dierenwelzijn belangrijke drijfveer in Canadese strooiselstal

Sinds het begin van dit jaar timmert Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees aan de weg om Krull varkensvlees onder de aandacht te brengen van supermarktketens, slagers en vleesverwerkers. Krull staat voor varkensvlees afkomstig van vleesvarkens gehouden in de Canadese Strooiselstal.

Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees

De Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (kortheidshalve Stichting MBV) zet zich in om het dierenwelzijn van varkens onder de aandacht te brengen in de hele varkenshouderijketen: varkensfokkers en -houders, diervoederproducenten, slachterijen en slagerijen, distributeurs en aanbieders van varkensvlees. De promotie van het stalsysteem ‘Canadian bedding’ (vertaald als Canadese Strooiselstal) en het eindproduct wat uit deze stal komt - het Krullvlees - zijn hiervoor belangrijke middelen. Het Krullvlees is te vinden in de Jumbo supermarkt onder het merk ‘Jumbo bewust’. Ook het Huis van Beleg, cateraar voor diverse (overheids)instellingen verkoopt het vlees. De Stichting MBV speelt een rol als gesprekspartner en aandrager van specifieke informatie.

Canadese strooiselstal

Om aan de natuurlijke behoefte te voldoen om te kunnen wroeten leven de varkens in een Canadese Strooiselstal op een 90% dichte vloer waar strooisel, bestaande uit o.a. houtkrullen en zaagsel van vijf tot tien centimeter dik, op ligt.  Daarnaast leven varkens in de Canadese Strooiselstal in relatief grotere groepen, van 20 tot 30 dieren, en beschikken ze over 25% meer oppervlak dan de varkens in een traditioneel huisvestingssysteem. Het varkensvlees uit de Canadese Strooiselstal heeft een ster van de Dierenbescherming ontvangen.


(Bron foto: Krull)