Nieuws

Dierenwelzijn bij dieren zonder ruggengraat

Het laatste nummer van Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) journal is gewijd aan het gebruik en het welzijn van ongewervelden als proefdier in onderzoek en onderwijs.

Ongewervelden als proefdier

In de voorjaarseditie 2011 van het ILAR journal worden in negen artikelen alle aspecten van het gebruik en het dierenwelzijn van ongewervelden als proefdier belicht. Onderwerpen zijn het gebruik en de verzorging en kweek van ongewervelden en aanwijzingen voor pijnervaringen bij ongewervelden. Ook is een uitgebreid overzicht van (internet) bronnen over ongewervelden opgenomen.

Dierenwelzijn bij ongewervelden

Tot de ongewervelden  behoren veel verschillende diersoorten, variërend van wormen en weekdieren tot insecten, spinnen, kreeftachtigen en inktvissen. De algemene opvatting is dat wormen en insecten wel nadelige prikkels vermijden maar dat hun zenuwstelsel niet zo is ontwikkeld dat deze dieren pijn kunnen lijden. Deze opvatting is overigens niet geheel onomstreden. Over het vermogen van kreeftachtigen om pijn te lijden zijn de meningen al meer verdeeld zoals ook naar voren komt in het ILAR journal. Bij inktvissen zijn nog meer aanwijzingen dat deze pijn kunnen lijden.

Inktvissen als proefdier meer beschermd in EU

In 2013 moet de nieuwe EU richtlijn voor de bescherming van proefdieren ingevoerd zijn in nationale regelgeving van de lidstaten. In deze nieuwe regelgeving zijn ook richtlijnen voor het gebruik van inktvissen opgenomen.


(Bron foto: Advocates for Animals)