Nieuws

Dierenwelzijn en volksgezondheid centraal in discussie over megastallen

Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn de belangrijkste argumenten in de discussie over megastallen. Veel Nederlanders vinden een dialoog over megastallen en veehouderij zinvol. Er is ook nog veel ruimte voor een dialoog: een grote groep Nederlanders twijfelt of ze voor of tegen megastallen is.

Publieksonderzoek megastallen

Onderzoeksbureau Veldkamp uit Amsterdam heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlanders over megastallen. Hiermee is een start gemaakt met de door het ministerie aangekondigde dialoog over megastallen. Aan het onderzoek deden 1090 personen van achttien jaar of ouder mee. De uitkomsten zijn representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd van 15 tot en met 20 april 2011.

Kritisch over megastallen

De ondervraagden zijn kritisch over megastallen, maar hebben nog geen definitief standpunt bepaald. Zo’n 42% stemt in of neigt met instemming voor megastallen; 49% wijst megastallen af of neigt daartoe. De argumenten die voor- en tegenstanders belangrijk vinden hebben te maken met dierenwelzijn en volksgezondheid. Andere argumenten op het gebied van milieu, landschap en economie zijn minder bepalend voor het oordeel over megastallen en veehouderij. Als er megastallen gebouwd mogen worden, dan is voor veel Nederlanders de belangrijkste voorwaarde dat er eisen worden gesteld op het gebied van volksgezondheid en dierenwelzijn.

Dialoog op verschillende fronten

Staatssecretaris Henk Bleker van EL&I roept iedereen op mee te doen aan de dialoog over megastallen en veehouderij in Nederland. De dialoog wordt op verschillende fronten gevoerd. Hans Alders leidt de dialoog, zowel op internet als bij de bijeenkomsten. Op www.dialoogmegastallen.nl kan iedereen een bijdrage leveren, een mening geven, meepraten of een vraag stellen. De internetdialoog loopt tot en met eind juni en start vandaag. Er wordt gediscussieerd aan de hand van vijf thema’s: ondernemen (economische positie en structuur), dier (diergezondheid en dierenwelzijn), mens (volksgezondheid), milieu (inclusief klimaat en energie) en landschap (ruimtelijke inrichting). Hans Alders zal de discussies elke week samenvatten en met nieuwe vragen komen. Daarnaast worden er burgerpanels ingezet die advies geven over megastallen en de veehouderij. Ook worden er discussiebijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap georganiseerd. Die presenteren hun visie aan elkaar en discussiëren met elkaar over de toekomst van de veehouderij en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van de veehouderij in Nederland. Hans Alders overhandigt in september – na een afsluitende bijeenkomst – zijn eindrapport.


(Bron foto: Rijksoverheid)