Nieuws

Dierenwelzijn in de textiel- en kledingsector

Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector staat hoog op de politieke agenda. Gisteren werd in Den Haag een bijeenkomst voor ondernemers in en medewerkers uit de textiel- en kledingsector georganiseerd waarin dierenwelzijn centraal stond.

Plan van aanpak

Sinds juni 2013 werken de branche organisaties Modint, Inretail en VGT samen aan het plan van aanpak ter verduurzaming van de Nederlandse kleding- en textielindustrie. Het gezamenlijke doel is het realiseren van structurele verbeteringen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de textiel- en kledingsector. Daarbij is het de ambitie het gelijke speelveld van de sector naar een hoger niveau te tillen. Leidend in het plan van aanpak is dat ondernemers in de kleding en textielsector veel beter inzicht krijgen in hun keten. De basale kennis waar kleding wordt geproduceerd, door wie en hoe is niet vanzelfsprekend in de sector. De keten is gelaagd en bijzonder complex.

Dierenwelzijn op de kaart

Dierenwelzijn is nog niet in het plan van aanpak opgenomen, maar hier wordt nu aan gewerkt. Dierenwelzijn in kleding- en textielsector gaat verder dan alleen de discussie over bont. Het gaat ook om andere dierlijke producten, zoals angorawol, merinowol, dons en varkenshaar. Zo is er veel ophef ontstaan over het levend plukken van angorakonijnen in China, maar ook over wasbeerhonden die op wrede wijze worden gedood en soms levend worden gevild. Deze praktijken zijn in strijd met de mondiale uitgangspunten voor de omgang met dieren van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Ze zijn bovendien in strijd met Europese dierenwelzijnsregels. Wasbeerhondenbont en angorawol zijn voorbeelden van dierlijke producten die Nederland niet zelf maakt, maar die wél zijn verwerkt in kleding en textiel op de Nederlandse markt.

Bijeenkomst voor ondernemers

De brancheorganisaties hebben meerdere gesprekken met Staatssecretaris Sharon Dijksma gevoerd. De branches hebben toegezegd om deze problematiek onder de aandacht van hun leden te brengen. De bijeenkomst op 25 juni in Den Haag was hier ook voor bedoeld en gericht op ondernemers in de textiel- en kledingsector. Staatssecretaris Dijksma hield een toespraak om aan te geven dat het thema dierenwelzijn ook speelt in de kleding- en textielsector en dat iedereen daar een verantwoordelijkheid voor heeft. Ze is ook voor een Europese aanpak, en pleit actief voor tracerings- en borgingssystemen met onafhankelijke certificering voor dierlijke producten in textiel en kleding.


(Bron foto: Wikimedia-Cgoodwin)