Nieuws

Dierenwelzijn ook prioriteit dierentuinen

De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gepubliceerd over dierenwelzijn bij gehouden wilde dieren. Dit toch al belangrijke onderwerp krijgt daardoor nog meer prioriteit.

Wellness benadering

In een dit jaar verschenen artikel in het tijdschrift Zoo Biology bepleit Terry Maple, onder meer werkzaam voor de dierentuin van San Francisco en een van de auteurs van het boek ‘Zoo Animal Welfare’ nog meer aandacht van het management voor het welzijnsbeleid. Dit zou onder meer tot uiting moeten komen in verblijfsontwerpen geïnspireerd op het wellness model. Bij deze benadering worden de laatste inzichten in de natuurlijke gedragsbehoeften van dieren toegepast bij het ontwerp en de dierverblijven. Deze verblijven moeten zoveel mogelijk natuurlijke beweging (zowel in vorm als in tijdsbesteding) bevorderen en de dieren ook voldoende uitdaging bieden.

Nog meer aandacht voor dierenwelzijn

Dierenwelzijn is van oudsher al een belangrijk punt van aandacht voor veel dierentuinen. Dit is onder meer terug te zien in richtlijnen van de Amerikaanse organisatie van dierentuinen AZA en de Europese organisatie EAZA. Ook in de Europese regelgeving wordt dit belang benadrukt zoals te lezen is in de Europese dierentuinrichtlijn. Nationaal is deze richtlijn in een aantal lidstaten nog uitgebreider uitgewerkt zoals in Groot Brittannië. Recente wetenschappelijke conferenties over dit onderwerp passen in de toenemende belangstelling voor het onderwerp.

Een verzameling artikelen naar aanleiding van een conferentie in de VS is te vinden in het laatste nummer van het tijdschrift Applied Animal Welfare Science. In dit nummer onder meer artikelen over het Amerikaanse onderzoeksprogramma met betrekking tot het welzijn van olifanten in Amerikaanse dierentuinen, artikelen over het welzijn van de okapi, koningspinguïns, de grote panda en verschillende primatensoorten.

Dierenwelzijn en voeding

De Engelse dierentuin Paignton zoo kwam onlangs in het nieuws in Engeland en daarbuiten omdat bananen geschrapt werden uit het dieet van de apen. Volgens de voedingskundige in dienst van de dierentuin bevatten bananen en veel ander fruit veel suikers en dragen daardoor bij aan de problematiek van overgewicht bij apen. Dit inzicht bestaat bij dierentuinvoedingskundigen al veel langer maar door het bericht in het dieetseizoen na kerst en jaarwisseling te verspreiden kon het rekenen op veel aandacht in de pers.

Overgewicht bij in dierentuinen gehouden dieren is een van de meest algemene voedingsproblemen. Op dit moment is er veel aandacht voor deze problematiek bij olifanten. Via onderzoek, voorlichting en educatie wordt door groepen als de Amerikaanse Nutrition Advisory Group en de EAZA Nutrition Group. In Nederland levert het lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool van Hall Larenstein een bijdrage aan voorlichting en educatie op dit vlak. Producten zijn terug te vinden op het Dierenwelzijnsweb.


(Bron foto: Wikimedia, Raimond Spekking)