Nieuws

Dierenwelzijn tijdens veetransport geen prioriteit voor banken

Nederlandse banken zouden een positieve rol kunnen spelen bij het verbeteren van dierenwelzijn tijdens veetransport. Uit onderzoek blijkt dat banken de middelen die ze hiervoor hebben niet aanwenden om dierenwelzijn vergroten.

Borging van dierenwelzijn tijdens transport

De huidige Europese en Nederlandse wetgeving stelt een aantal eisen aan het vervoer op het gebied van dierenwelzijn, maar is volgens vele dierenwelzijnsorganisaties nog niet voldoende om het welzijn van landbouwhuisdieren tijdens transport te garanderen. Bovendien worden de regels vaak overtreden. Volgens een onderzoek van de Europese Commissie wordt handhaving van wet- en regelgeving voor veetransport bemoeilijkt door het internationale karakter van de transporten, verschillen in interpretatie van de eisen en gebrek aan controles. De Nederlandse veetransportsector heeft in 2011 zelf het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard (QLL, Quality system Livestock Logistics) in te voeren. Echter, OLL biedt volgens staatssecretaris Dijksma onvoldoende garanties voor borging van dierenwelzijn en diergezondheid. De NVWA gaat daarom weer veetransporten controleren.

Onderzoek naar betrokkenheid banken

Dierenbeschermingsorganisaties dringen er bij bedrijven op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en om zelf beleid te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en om veetransport te vervangen door transport van karkassen en vlees van geslachte dieren en/of het transport substantieel te verminderen. Door naar dergelijk beleid te vragen en afspraken te maken, kan een bank betrokken bedrijven stimuleren het transport van dieren te verbeteren, te vervangen of substantieel te verminderen.

In een praktijkonderzoek, uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo voor de Eerlijke Bankwijzer, is onderzocht of en hoe de tien Nederlandse bankgroepen door middel van bankinvesteringen en vermogensbeheer voor derden financiële relaties hebben met deze bedrijven. Tevens is bekeken welke instrumenten zij inzetten om veetransporten te verminderen en te vervangen en om het dierenwelzijn tijdens veetransporten te verbeteren. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi, en heeft tot doel het verduurzamen van banken met behulp van de consument.

Banken scoren slecht

Het onderzoek richtte zich op lange afstandstransporten (vanaf 500 km) over de weg binnen Europa en op transporten over zee vanuit Australië, waar met name Nederlandse veetransporteurs en vleesverwerkende bedrijven bij betrokken zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de vijf banken die investeren in veetransporteurs en vleesverwerkende bedrijven geen screening uitvoeren of het welzijn van de dieren gegarandeerd kan worden. De vijf banken (ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Reaal en Aegon) krijgen voor hun beleid allemaal een rapportcijfer 1, op een schaal van 1 tot 10. De organisaties roepen de banken op om dierenwelzijn een vast onderdeel van hun praktijk te maken. Het onderzoek zal over een jaar worden herhaald om te zien of de situatie is verbeterd.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)