Nieuws

Dierenwelzijnsorganisaties lanceren Dierenkieswijzer Europese verkiezingen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Circusdieren, Wilde dieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Veehouder
Link naar de Dierenkieswijzer
In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei heeft de Dierencoalitie afgelopen week de Dierenkieswijzer gelanceerd. Deze biedt inzicht in de mate van diervriendelijkheid van politieke partijen.

Hierbij gaat het over onderwerpen als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

Dierenkieswijzer

Als je de Dierenkieswijzer invult, zie je welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met jouw standpunten. De Dierenkieswijzer geeft geen waardeoordeel, en laat het stemgedrag van politieke partijen zien aan de hand van elf stellingen. Alle politieke partijen hebben hierbij de kans gekregen om hun stemgedrag en standpunt uit te leggen. Politieke partijen die op dit moment niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn – Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS – konden niet worden meegenomen.

Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van de volgende vijftien dierenbeschermingsorganisaties: stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International, Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW, Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, World Animal Protection, Sea First en de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze organisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.

Introfoto: Een van de stellingen gaat over het houden van zeezoogdieren in gevangenschap ter vermaak van mensen. Moet de Europese Commissie EU-lidstaten wel of niet aanmoedigen om dit te verbieden? (Bron: Magda Ehlers via Pexels)