Nieuws

Diergedrag beste indicator voor beoordelen dierenwelzijn

Diergedrag is de beste indicator voor het beoordelen van het dierenwelzijn. Dit staat in het wetenschappelijk advies van het 'Animal Health and Welfare (AHAW)' panel van de European Food Safety Authority (EFSA).

Diergedrag centraal

Het AHAW panel adviseert om zoveel mogelijk het gedrag van dieren mee te nemen als het gaat om dierenwelzijn. Het dierlijk gedrag zou niet alleen centraal moeten staan tijdens het beoordelen van dierwelzijn in relatie tot wetgeving, maar ook in kwaliteitssystemen en tijdens het dagelijkse management van de dieren. Het panel adviseert verder om dierenwelzijn systematisch te monitoren, opdat ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden. Hierbij zijn goed opgeleide inspecteurs van essentieel belang.

Meten dierenwelzijn

Het panel heeft een lijst met “instrumenten” om dierwelzijn te meten samengesteld. Afhankelijk van het doel van de welzijnsmeting kan uit deze lijst, ‘toolbox’ genaamd, de beste instrumenten (meetmethoden) gekozen worden. Momenteel zijn er twee toolboxen beschikbaar: één voor melkkoeien en één voor varkens. De meetmethodes ondersteunen de uitvoering van de onlangs aangenomen EU-strategie voor dierenwelzijn 2012-2015.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)