Nieuws

Diergezondheid staat voorop bij veehouders

Diergezondheid komt bij veel veehouders op de eerste plaats in de discussie over dierenwelzijn. Andere aspecten van dierenwelzijn die veehouders belangrijk vinden zijn een goede leefomgeving voor de dieren, humane behandeling van dieren, en waarborging van het eigen welzijn.

Interviews en vragenlijsten

Dit blijkt uit een recentelijk uitgevoerd onderzoek in Finland, gepubliceerd in het tijdschrift Animal Welfare. Hoe veehouders dierenwelzijn beleven is uitgezocht aan de hand van interviews en een vragenlijst. Het onderzoek is uitgevoerd met varkens- en melkveehouders.

Perceptie dierenwelzijn

Het is van belang om te weten hoe veehouders over dierenwelzijn denken, aangezien zij daar de meeste invloed op uitoefenen. Uit het Finse onderzoek blijkt dat de houding ten opzichte van dierenwelzijn en de beleving daarvan door veehouders kan worden onderverdeeld in vier categorieën: een goede leefomgeving voor het dier, een goede diergezondheid, een humane omgang met en behandeling van de dieren, en zorgen dat het eigen welzijn er niet onder leidt.

Andere beleving consument

Het VarkensNET netwerk "Wat liggen ze er mooi bij" heeft recentelijk een online onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn verschillende ideeën van stalconcepten voor dragende zeugen voorgelegd aan consumenten en varkenshouders. De resultaten komen overeen met die van het Finse onderzoek: de boeren willen graag een stal vrij van chronische  stress waarbij de varkens in goede gezondheid en conditie blijven. Consumenten daarentegen hechten meer aan veilig en gezond vlees, zonder antibiotica.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)