Nieuws

Dierproeven doe je niet zomaar

Stichting Informatie Dierproeven (SID) heeft de voorlichtingsfilm 'Dierproeven doe je niet zomaar' uitgebracht. De film geeft meer helderheid over dit onderwerp, omdat veel mensen niet weten waarom dierproeven worden gedaan.

Stichting Informatie Dierproeven (SID)

De Stichting Informatie Dierproeven (SID) is opgericht in 2004 met als doelstelling te voorzien in de behoefte aan informatie over dierproeven in Nederland. De SID geeft aan een zo objectief mogelijk beeld van het belang van dierproeven te geven, in het bijzonder van dierproeven in Nederland. Dit houdt geen waardeoordeel in over afzonderlijke proeven of de wet- en regelgeving die erop van toepassing is.

Met de in juni gelanceerde film 'Dierproeven doe je niet zomaar' wil de SID in duidelijk en begrijpelijk taalgebruik een zo realistisch mogelijk beeld geven over het waarom van dierproeven. "Zodat iedereen een gefundeerde eigen mening over dit gevoelige onderwerp kan vormen", aldus de stichting.

Dierproeven: zo doen ze dat

In juni heeft de SID ook voor de vijfde keer de publieksversie uitgebracht van 'Dierproeven Zo doen ze dat!'. Deze brochure is de publieksversie van ‘Zo doende 2012’, het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) over de verrichte dierproeven in Nederland en het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD). Het jaarverslag is gepubliceerd in 2014. Het Dierenwelzijnsweb berichtte hier in februari over.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Stichting Informatie Dierproeven)