Nieuws

Dijksma wil internationaal verbod trofeeënjacht

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil een internationaal verbod op de trofeeënjacht van bijvoorbeeld olifanten en leeuwen. Zij gaat de mogelijkheid om tot zo’n internationaal verbod te komen onderzoeken.

Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om invulling te geven aan de motie van de leden Thieme (PvdD) en Rudmer Heerema (VVD), die verzoekt om de import van jachttrofeeën aan te pakken.

CITES-verdrag

Een verbod op jachttrofeeën heeft het meest effect als dat samen met andere landen wordt uitgevaardigd. Daarom wil de staatssecretaris bezien of er via het CITES-verdrag aanvullende maatregelen genomen kunnen worden waardoor het afschieten van dieren als jachttrofee onmogelijk wordt. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een overeenkomst tussen 181 landen en is sinds 1975 van kracht. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig.

Internationale conferentie tegen stropen

In haar brief aan de Kamer gaat de staatssecretaris ook in op de bestrijding van stroperij. Om het stropen van wilde dieren zoals neushoorns aan te pakken, zal de staatssecretaris bij de Verenigde Naties bepleiten om ‘wildlife crime’ internationaal te erkennen als een misdaad. Verder kondigt Dijksma aan dat zij van 1 tot 3 maart 2016 een internationale conferentie over wildlife crime organiseert. Met deze conferentie wil zij een impuls geven aan een krachtige internationale inzet voor effectieve nieuwe maatregelen die een bijdrage leveren aan het behoud van wildlife.

(Bron foto: Shutterstock)