Nieuws

Dode hoek dodelijk voor gieren

Het gezichtsveld van gieren maakt het voor deze dieren mogelijk van grote hoogte voedsel waar te nemen. De dieren kunnen echter nauwelijks recht vooruit kijken waardoor ze kwetsbaar zijn voor windmolens.

Onderzoek naar het gezichtsveld

Gieren hebben zeer scherpe ogen die het van zeer veraf waarnemen van voedsel mogelijk maken. Desondanks komen relatief veel gieren in fataal contact met hoogspanningsleidingen en windmolens. Zowel in Zuid Europa als Afrika en de Verenigde Staten speelt dit probleem.

Onderzoekers van Britse universiteiten keken naar de invloed van het gezichtsveld van gieren op de gevoeligheid voor het botsen op windmolens en hoogspanningsleidingen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vale gier en de witruggier. Gieren hebben een groot gezichtsveld maar dat stelt ze vooral in staat om de voor hen liggende grond n de gieren in de lucht te observeren. Ze zien niets boven of onder en omdat de dieren met de kop omlaag vliegen merken ze obstakels in de vliegrichting vaak niet op. De onderzoekers vermoeden dat dit probleem bij meer grote vogelsoorten zoals buizerds en kraanvogels speelt.

Preventie mogelijk

Door bijvoorbeeld het inrichten van gierenrestaurants waar de dieren kunnen eten is het wellicht mogelijk ze weg te houden bij windmolenparken. Een andere mogelijkheid is het installeren van een vogelradar bij windmolenparken. Zodra grote vogels in aantocht zijn kunnen op basis van de informatie van de radar de molens stilgezet worden. Het selecteren van een gierarme locatie is natuurlijk een logische eerste preventieve maatregel. Gedegen onderzoek is hiervoor noodzakelijk.


(Bron foto: Wikimedia)