Nieuws

Dode vinvis gestrand op Texel

Op 20 augustus is op Texel een dode vinvis aangespoeld. Het dier was al langere tijd dood en is in verre staat van ontbinding. Er spoelen wel vaker walvissoorten aan, ook levend. Als dat zo is, treedt een protocol in werking.

De gewone vinvis is een grote walvissoort. Volgens gegevens van Ecomare ging het bij de op 20 augustus aangespoelde vinvis om een vrouwtje die tussen de 18 en 20 meter lang is. Deze walvissoorten zijn de op een na grootste dieren ter wereld. De blauwe vinvis kan nog groter worden. Deze vinvissen komen in alle zeeën voor maar in de Noordzee zie je ze weinig. De dode vinvissen die aanspoelen zijn vaak op de boeg van schepen meegenomen, schrijft Ecomare.

Walvisstrandingen

Andere walvissoorten stranden vaker, zo blijkt uit het overzicht op Walvisstrandingen.nl. Je ziet veel vaker gestrande bruinvissen, tuimelaars of potvissen. Er zijn verschillende oorzaken waarom die walvissen stranden. Onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen Marine Research noemt 9 mogelijke oorzaken. Ze kunnen verdwalen, hebben last van stormen. Ze kunnen ook ziek zijn. Verdwaalde potvissen kunnen in de problemen komen omdat de Noordzee te ondiep is voor hen. Ook de stijgende watertemperatuur van de Noordzee kan een rol spelen. Door die temperatuurstijging zwemmen potvissen, op zoek naar warmer water, makkelijker de Noordzee in.

Protocol

De vinvis die in augustus 2017 aanspoelde op Texel was al dood en in verre staat van ontbinding. Maar voor levende walsvissoorten die gestrand zijn geldt een protocol dat in 2013 door de overheid is vastgesteld. In dat protocol staat wie welke verantwoordelijkheid heeft. Zo is direct duidelijk wie wat moet doen bij reddingsacties. Er wordt een reddingsteam vastgesteld met een dierenarts met kennis van grote zeezoogdieren, een wetenschapper (zeebioloog) en vertegenwoordigers van de opvangcentra voor zeezoogdieren.

(Foto:David Wright (cc-by-sa/2.0), Bron geograph.org.uk/p/601338 )