Nieuws

Doden dierentuindieren soms onvermijdelijk

Zowel vanwege fokbeleid als vanwege dierenwelzijn kan doden van dierentuindieren noodzakelijk zijn. Euthanasie is echter een uiterst middel. Dit stelt staatssecretaris Dijksma in haar beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het doden van een giraffe in een Deense dierentuin.

Dood van giraffe aanleiding Kamervragen

Het doden van een gezonde jonge giraffe in een dierentuin in Denemarken was voor de Partij voor de Dieren aanleiding om Kamervragen te stellen over het fokken en vervolgens doden van gezonde dierentuindieren. In haar beantwoording van deze vragen gaf de staatssecretaris van Economische Zaken als standpunt dat het krijgen van jonge dieren belangrijk is voor het natuurlijk gedrag. Soms kan dit als gevolg hebben dat er dieren worden geboren die zowel binnen als buiten de dierentuin geen plaats kunnen krijgen. Dit kan omdat de dieren niet passen in verantwoord fokbeleid of omdat er geen ruimte voor is. Dit kan aanleiding zijn voor euthanasie van gezonde dieren. Volgens de staatsecretaris is dit een uiterst middel waarvoor slechts na zorgvuldige afweging gekozen mag worden. Ook stelt zij dat een dergelijke beslissing in de praktijk niet lichtvaardig genomen wordt en belastend is voor de direct betrokkenen.

Dierentuinen moeten elk kwartaal sterfte, geboorten en andere mutaties doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieruit kunnen eventuele excessen worden vastgesteld. Uit de cijfers valt niet af te leiden dat er in Nederlandse dierentuinen meer dieren sterven dan verwacht mag worden aldus de staatssecretaris.

Nu ook leeuwen gedood

Op dezelfde dag dat de Kamervragen beantwoord werden werd ook bekend dat in dezelfde dierentuin waar de giraffe gedood werd nu ook vier leeuwen zijn gedood. Het gaat om twee oude leeuwinnen en hun twee tien maanden oude welpen. Het argument voor het doden van de welpen was dat een nieuw mannetje ze toch zou doden. Het nieuws zorgde weer voor veel ophef, met name in de Britse pers. In een reactie laat de Europese vereniging van dierentuinen, EAZA, weten dat de dierentuin zich aan de geldende richtlijnen heeft gehouden.


(Bron foto: Wikimedia, Ltshears)