Nieuws

Doden ganzen met gas toegestaan

Ganzen die schade of overlast veroorzaken mogen vanaf 1 juni in heel Nederland worden gedood met CO2 gas. Tot nu toe mocht dat alleen rondom Schiphol, maar de Europese Commissie staat het voortaan ook elders toe.

Gebruik van CO2

Het gebruik van koolstofdioxide (CO2) om ganzen te doden was voorheen verboden door Brussel. Voor Schiphol en omgeving werd een uitzondering gemaakt, omdat de dieren daar een gevaar voor het vliegverkeer vormen. Maar ook elders kunnen ganzen schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan landbouwgrond van boeren. De dieren mochten al wel op andere manieren worden gedood. Nu Europa het verbod op het gebruik van CO2 heeft opgeheven, kunnen alle provincies ganzen gaan doden met gas. Noord-Holland en Utrecht beginnen er binnen een paar weken mee. Het bedrijf Duke Faunabeheer ontvangt per 1 juni officieel een toelating van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voor het gebruik van CO2 als biocide voor het doden van ganzen. Duke Faunabeheer was de afgelopen jaren ook betrokken bij het bestrijden van ganzen rondom Schiphol.

Mate van welzijnsaantasting

De overheid wil de schade die ganzen toebrengen aan de landbouw terugdringen naar het niveau van 2005. Naar schatting zullen dan een half miljoen ganzen gedood moeten worden om dat te bereiken. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zeggen dat ze het vergassen zullen toestaan in de gebieden die onder hun beheer staan. Wel willen ze van de provincies toezeggingen op het gebied van onder meer winterrust voor overwinterende ganzen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft eerder op verzoek van de regering een richtsnoer opgesteld voor het doden van wilde ganzen. In verschillende praktijksituaties zijn elf dodingmethoden getoetst aan de mate van welzijnsaantasting. Afhankelijk van de praktijksituatie weegt de RDA de onderzochte methoden verschillend:

Alternatieven

De Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming pleiten voor alternatieven voor vergassing, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. De Dierenbescherming vindt dat in de wet Natuurbescherming, die binnenkort in de Tweede Kamer besproken wordt, doden via vergassing als methode voor aanpak van overlast niet gelegitimeerd zou moeten worden. "De dieren moeten bij vergassing te lang lijden voordat ze daadwerkelijk sterven. Doding van dieren biedt geen structurele oplossing en bovendien is het gebruik van CO2 omstreden, aldus de Dierenbescherming." Zie voor meer informatie de brief die de Dierenbescherming aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft gestuurd.


(Bron foto: Wikimedia-Gouwenaar)