Nieuws

Doden giraffe roept veel discussie op

Het doden en vervolgens opvoeren aan roofdieren van een ‘overtollige’ giraffe in een Deense dierentuin heeft veel reacties opgeroepen. Buiten de dierentuinwereld was er veel onbegrip.

Dood van een giraffe

Op 9 februari van dit jaar werd een jonge mannelijke giraffe in de dierentuin van Kopenhagen gedood. Vervolgens werd in aanwezigheid van het publiek een autopsie uitgevoerd en werden resten van het dier gevoerd aan leeuwen en tijgers. Copenhagen Zoo gaf als argument voor het afmaken van het dier dat het niet paste in de Europese fokprogramma’s voor giraffes en daarom genetisch geen nut meer had. Dit standpunt werd ondersteund door de Europese organisatie voor dierentuinen (EAZA).

Ook de directeur van de Rotterdamse dierentuin Blijdorp ondersteunde het in Kopenhagen gevoerde beleid. Hoewel verscheidene dierentuinen, waaronder een Nederlandse, de giraffe een plek aanboden, ging de dierentuin van Kopenhagen hier niet op in. Het beleid van EAZA is dat dieren alleen overgedragen kunnen worden aan andere EAZA instellingen die op een verantwoorde wijze de dieren kunnen huisvesten en verzorgen. Daarnaast is het solitair huisvesten van een sociaal dier als een giraffe uit oogpunt van dierenwelzijn ook ongewenst.

Voor de leeuwen

Het voeren van delen van de giraffe aan leeuwen riep ook vragen op. De dierentuin gaf als argument dat het geven van delen van dode dieren roofdieren in de gelegenheid stelde natuurlijk prooiopname gedrag te vertonen. Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat het geven van hele prooidieren of delen daarvan zowel bijdraagt aan natuurlijk gedrag bij roofdieren in gevangenschap als aan de gezondheid van het maagdarmstelsel, in het bijzonder de mondholte.

Veel reacties

Het afmaken van de giraffe trok overal ter wereld de aandacht. De toon van de berichtgeving was meestal negatief of minimaal uiterst kritisch. Toch verschenen er ook wel meer genuanceerde artikelen waarin het beleid van de dierentuin ondersteund werd of werd gewezen op de hypocrisie van het wel protesteren tegen het doden van een giraffe en niets te doen aan het doden van andere dieren. In Nederland is de Partij voor de Dieren van mening dat het doden van de giraffe Marius een gevolg is van fout fokbeleid. Dierentuinen zouden jonge dieren zien als belangrijke publiekstrekkers. Hierdoor wordt volgens de partij geboortebeperking in dierentuinen te weinig toegepast.

Ethische discussie

De auteurs van ‘Denken over Dieren’ stellen in een opinieartikel in het dagblad de Stentor dat de dierentuin in de ethische afweging niet gekozen heeft voor de eigenwaarde van de giraffe. In plaats daarvan is het belang van het fokprogramma vooropgezet. In het vervolg van het stuk betogen de auteurs dat in het geval van de giraffe toch sprake lijkt te zijn van ondernemersethiek bij deze dierentuin. Geen extra kosten willen maken (groter verblijf of de giraffe in een groep met mannetjes plaatsen) maar kiezen voor de kostprijstechnisch meest gunstige oplossing.


(Bron foto: Shutterstock)