Nieuws

Doden van honden, katten en ganzen strafbaar

Het zelf doden van katten, honden en ganzen door particulieren wordt per 1 juli strafbaar. In een brandbrief verzoekt de Sophia-Vereeniging staatssecretaris Dijksma om de nieuwe maatregel toe te passen op alle huisdieren.

Doden van huisdieren

Particulieren, en daarmee ook fokkers, kunnen nu nog ongestraft hun huisdier doden omdat niet goed in de wet wordt omschreven onder welke omstandigheden een dier mag worden gedood. "Mensen die zijn uitgekeken op hun parkiet of de verzorging van het konijn te duur vinden, fokkers die van hun pasgeboren caviaatjes af willen omdat hun vachtje niet de goede kleur heeft; iedereen mag deze huisdieren van het leven beroven, zolang het pijnloos gebeurt", aldus de Sophia-Vereeniging. Het stoort de vereniging dat op het internet tips worden uitgewisseld over de meest effectieve dodingsmethode, variërend van chloroform tot stoeptegels en gruwelijke manieren om de dieren hun nek te breken.

Doden honden, katten en ganzen strafbaar

Het zelf doden van katten, honden en ganzen door particulieren wordt per 1 juli strafbaar. Op deze datum treedt het nieuwe 'Besluit houders van dieren' in werking. Op grond van artikel 2.10, eerste lid, van de Wet dieren is het verboden om dieren behorend tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën te doden, behoudens in gevallen waarin een dier wordt gedood voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten of in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. In artikel 1.9 van het belsuit worden ganzen, honden en katten aangewezen. In een brandbrief verzoekt de Sophia-Vereeniging staatssecretaris Dijksma om de nieuwe maatregel toe te passen op alle huisdieren. Dierenliefhebbers worden opgeroepen hun steun te betuigen en de brief digitaal te ondertekenen.

Voorwaarden doden huisdieren

Katten, honden en ganzen mogen slechts worden gedood indien sprake is van onmiddellijk gevaar voor mens of dier of ondragelijk lijden van het dier (artikel 1.10 besluit). De constatering dat het doden in het belang van het dier is, is voorbehouden aan een dierenarts omdat deze over de kennis beschikt die noodzakelijk is om een dergelijke beslissing te kunnen nemen. Het verbod om ganzen te doden geldt voor gehouden ganzen. Het doden van wilde ganzen is gereguleerd op grond van de Flora- en faunawet, voor zover het schadebestrijding betreft, en de Jachtwet. Evenmin geldt het in artikel 2.10 van de Wet dieren opgenomen verbod ten aanzien van ganzen die worden gedood voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten.


(Bron foto: Marko Ruis)