Nieuws

Doel van minder biggensterfte niet gehaald

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Biggensterfte, Bigvitaliteit
  • Interessant voor
    Varkenshouder
Bekijk de bronnen
Jaarlijks sterven in Nederland ruim 5 miljoen biggen op jonge leeftijd. Aan de hand van een plan van aanpak werkt de varkenssector al 10 jaar aan het verlagen van deze biggensterfte. Hierbij wordt gestreefd naar goede zeugen en optimale zorg rond het werpen en de eerste levensweken van biggen.

Ondanks de inspanningen van de sector blijkt de biggensterfte juist verder te zijn gestegen in plaats van gedaald. Nieuwsuur maakte een reportage over dit onderwerp, op de boerderij van varkenshouder Theo Vernooij. Linda Janssen van de Stuurgroep Bigvitaliteit en dierethicus Bart Gremmen van Wageningen University & Research belichten het onderwerp vanuit hun expertise en optiek.

Biggensterfte

Sterftecijfers onder – vooral jonge - dieren zijn al jaren een punt van aandacht in de veehouderij. De omvang van en de oorzaak voor sterfte in de eerste levensmaanden zijn divers en kunnen verschillend zijn per diercategorie en per houderijsysteem. Daarnaast kunnen omvang en oorzaken (sterk) variëren tussen ondernemingen. De varkenssector probeert al sinds 2009 - na oproep door toenmalig minister Verburg - de biggensterfte terug te dringen. Hiertoe is in 2009 is de Stuurgroep 'Bigvitaliteit' opgericht die een plan van aanpak heeft opgesteld. De Stuurgroep heeft zich bij de start tot doel gesteld om de biggenuitval van 12,8% (2008) in 10 jaar te verlagen tot 10,5% uitval (2019). In 2016 bleek het sterftepercentage gestegen naar 13,6%. Volgens de meest recente cijfers (2017) ligt het percentage op 13,3 procent (ruim 5.3 miljoen biggen), een lichte daling ten opzichte van 2016 (zie introfoto).

Bigvitaliteit

Het groeiende aantal biggen per zeug door gerichte fokkerij wordt regelmatig als hoofdoorzaak genoemd van de stijgende biggensterfte: zeugen werpen inmiddels meer dan 30 biggen per jaar waardoor er ook meer biggen met een laag geboortegewicht worden geboren. Lichtere biggen zijn snel zwakker en kwetsbaarder en lopen een hoger risico om vroegtijdig te sterven. De sector weerlegt het verband met de toename van het aantal biggen per zeug, en stelt dat de zorg rondom de geboorte enorm verbeterd is en zeugen vitalere biggen werpen.

Checklist

In 2016 is door de Stuurgroep bigvitaliteit een nieuw plan van aanpak opgesteld om de uitval van biggen voor spenen te verminderen. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Stuurgroep bigvitaliteit en de Partners bigvitaliteit is onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor een goede bigoverleving. Op basis van een uitgebreide enquête op 84 varkensbedrijven is vervolgens een checklist bigvitaliteit opgesteld. Deze bevat succesfactoren en verbeterpunten voor het beperken van uitval van biggen in de kraamstal. Met de checklist plus drie protocollen met tips en adviezen over zorg rondom geboorte, reinigen en ontsmetten en succesvol houden van opfokzeugen kunnen varkenshouders doelgericht de uitval van biggen in de kraamstal verminderen.

Brandbrief

Varkens in Nood vindt de pogingen van de sector onvoldoende en luidt (opnieuw) de noodklok. Ze wil dat minister Schouten ingrijpt en roept haar achterban op een brandbrief aan de minister te ondertekenen.

(Bron foto: Biggensterfte_Agrovision)

Publicaties

(5)