Nieuws

Doelen stellen welzijn konijnen en pluimvee

De Tweede kamer wil dat vleeskonijnen in groepen worden gehuisvest, met verplichte semigroepshuisvesting voor moederkonijnen. Ook roept de kamer op om langetermijndoelen te stellen voor het verbeteren van welzijn van konijnen en pluimvee.

(Semi)groepshuisvesting konijnen

In het ‘Plan van aanpak 2010 - 2016’ omschrijft de LTO-vakgroep Konijnenhouderij hoe de konijnenhouderij de komende jaren verder werkt aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Groepshuisvesting in alle levensfases is nog niet verplicht maar is een belangrijk streven van de konijnenhouderij.

Afgelopen week kreeg een motie van de PvdA'er Van Dekken over het verplicht stellen van (semi)groepshuisvesting voor vleeskonijnen bij hoofdelijke stemming een nipte meerderheid. De Kamer constateert in de motie dat op dit moment nog geen kwart van de konijnen in grotere groepen wordt gehouden. Groepshuisvesting voor moederdieren (zowel drachtige konijnen als konijnen met jongen) moet verplicht gesteld worden, maar pas als uit onderzoek blijkt dat er een goed niveau van gezondheid van jonge konijnen mogelijk is.

Langetermijndoelen welzijn konijnen en pluimvee

Van Dekken diende ook een motie in over langetermijn welzijnsplannen voor de konijnen- en pluimveehouderij. Deze werd breed gesteund door de Kamer waarbij de regering wordt verzocht in overleg met de konijnensector dierenwelzijnsdoelstellingen vast te stellen voor de periode na 2016. Aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) is gevraagd in gesprek te gaan met de konijnensector, en ook samen met de kalkoenen- en vleeskuikenouderdierensectoren langetermijndoelen voor verbetering van dierenwelzijn te formuleren.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)