Nieuws

Domeinbeschrijving dierenwelzijn beschikbaar ten behoeve van educatie

Stichting Veldwerk Nederland heeft een publicatie uitgebracht over het thema dierenwelzijn, gericht op kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot veertien jaar.

In deze domeinbeschrijving wordt dierenwelzijn belicht vanuit de invalshoeken wetenschap, ethiek, en beleid en bestuur.

Initiatief Veldwerk Nederland

Veldwerk Nederland is een kennis en praktijkcentrum voor natuureducatie. Scholen, NME centra en andere instellingen waar natuureducatie plaatsvindt worden ondersteund met materiaal en trainingen. Bij natuureducatie is dierenwelzijn een steeds belangrijker onderwerp. Tegelijkertijd is het ook een erg complex onderwerp. Daarom heeft Veldwerk Nederland de Domeinbeschrijving Dierenwelzijn ontwikkeld om educatie over dit onderwerp te ondersteunen. De domeinbeschrijving is een samenwerkingsproject van Stichting Veldwerk Nederland, het Lectoraat Welzijn van Dieren van de Hogeschool Van Hall Larenstein, Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, en Wageningen UR Livestock Research.

Dierbare Metgezellen

De domeinbeschrijving, onder de naam 'Dierbare Metgezellen', bevat veel achtergrondinformatie over dierenwelzijn vanuit het oogpunt van ethiek, wetenschap, en beleid en bestuur. Daarnaast zijn er voorbeeldlessen opgenomen rondom het thema. Dit zijn lessen voor alle groepen van de basisschool en voor de eerste jaren van het VMBO. Docenten en andere professionals op het gebied van natuureducatie kunnen hier veel materiaal uithalen. De literatuurlijst helpt bij het zoeken naar aanvullende informatie.

Een factsheet of het volledige rapport is te downloaden via dit bericht. Het rapport kunt u ook bestellen in de VeldwerkWinkel.


(Bron foto: Domeinbeschrijving Dierenwelzijn)