Nieuws

Drie diersoorten op de huis- en hobbydierenlijst geplaatst

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de grootoorspringmuis, Afrikaanse dwergmuis en Wagners gerbil op de huis- en hobbydierenlijst geplaatst. Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst deze soorten beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader.

Aanvragen PVH

Over alle overige zoogdiersoorten komt pas later dit jaar duidelijkheid. De wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) gaat in de komende maanden ongeveer 260 soorten beoordelen. Dat deze drie soorten nu al geplaatst zijn op de huis-en hobbydierenlijst is het gevolg van aanvragen van het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH). Aanvankelijk is besloten de aanvragen niet in behandeling te nemen en zijn de daartegen gerichte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard. Naar aanleiding van het daartegen ingestelde beroep heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald dat uiterlijk op 10 januari 2020 beslissingen op het bezwaarschrift van PVH moesten worden genomen.

Bezwaren gegrond verklaard

Het Europees recht vereist voor een afwijzing van een diersoort voor een lijst van toegestane diersoorten dat deze plaatsvindt op grond van een beoordeling die berust op de meest betrouwbare wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn en op de meest recente resultaten van internationaal onderzoek. Deze beoordeling moet daarnaast worden gebaseerd op de beginselen van deskundigheid, doorzichtigheid en onafhankelijkheid. Op basis hiervan is besloten de bezwaren gegrond te verklaren en om de grootoorspringmuis, Wagners gerbil en Afrikaanse dwergmuis op de huis- en hobbydierenlijst te plaatsen, conform de aanvragen van PVH. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Het was op grond van een vrijstelling reeds mogelijk om deze diersoorten te houden, mits dit werd gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Nu de diersoorten op de lijst zijn geplaatst, vervalt de meldingsplicht ten aanzien van de genoemde drie diersoorten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe huis- en hobbydierenlijst. In dit verband is het ministerie nog bezig met het vergaren van relevante feiten en belangen. Zo wordt bijvoorbeeld nog onderzocht onder welke aanvullende voorwaarden het mogelijk kan worden om diersoorten in een hogere risicoklasse alsnog op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst te plaatsen.

(Bron foto: Afrikaanse dwergmuis_Alouise Lynch_Wikimedia)

Publicaties

(5)