Nieuws

Drie educatieve video's over historische ontwikkeling veehouderij

In het project Dierenwelzijn in beeld zijn educatieve filmpjes over de historische ontwikkeling van drie belangrijke voedselproducerende sectoren gemaakt: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur. Het Dierenwelzijnsweb heeft dit gebundeld in een dossier.

Dierenwelzijn in beeld

Met film- en aanverwant materiaal wordt bij studenten en leerlingen in het onderwijs eerder de aandacht getrokken dan met geschreven stukken. Dit kan worden aangegrepen om de kwaliteit van de discussie en het maatschappelijk bewustzijn over belangrijke thema’s, zoals dierenwelzijn, te verbeteren. In het project 'Dierenwelzijn in beeld' - eerst een kigo-project, daarna een WURKS project - zijn eerder diverse video's gemaakt, waaronder drie video's over 'transparantie in de veehouderij' en vier video's over ‘life events’.

Historische ontwikkeling veehouderij

Er zijn nu ook drie video's beschikbaar over de historische ontwikkeling van de veehouderij, met een inleiding/oriëntatie op het ontstaan en ontwikkeling van de betreffende sector en hoe de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad). Ze zijn gebundeld in een dossier. Het gaat om de varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur:

  • De geschiedenis van het varken gaat terug naar de eerste boeren die wilde zwijnen gingen houden. Ongeveer 6.000 jaar vóór Christus zouden in Iran en Irak de eerste varkens uit zwijnen zijn gedomesticeerd;
  • De hedendaagse kip is ontstaan uit vier wilde rassen. Het Bankivahoen uit Zuid-Oost Azie is hiervan de belangrijkste. Ongeveer 3.000 jaar vóór Christus werden in India al Bankivahoenders als huishoenders gehouden.
  • De geschiedenis van de aquacultuur gaat terug tot ongeveer de vijfde eeuw voor Christus. Fan Lee, viskweker en koninklijk adviseur tekende in 475 voor Christus de richtlijnen voor het kweken van karper op in “The Chinese Fish Culture Classic”.

Animal Machines

De toegenomen aandacht voor dierenwelzijn is geïnitieerd door het boek “Animal Machines”, halverwege de jaren '60 van de vorige eeuw. Daarin uitte auteur Ruth Harrisson kritiek op de almaar verdergaande intensivering van de veehouderij en de negatieve gevolgen voor dierenwelzijn. Haar publicatie leidde niet alleen tot debat in Engeland, maar ook in Nederland. Gaandeweg heeft dit geleid tot een aantal veranderingen en verboden in de betreffende sectoren. Dierenwelzijn is nu één van de speerpunten in een duurzame veehouderij.

In opdracht van: Wageningen UR. Project: Dierenwelzijn in Beeld - WURKS.

(Bron foto: Dierenwelzijn in beeld)