Menu
Nieuws

Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Duurzame landbouw
  • Interessant voor
    Veehouder, Akkerbouwer
Bekijk de bronnen
De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een verandering. De overheid ziet toekomst in kringlooplandbouw. Drie boeren geven in de documentaire 'Boeren met toekomst' hun visie over de toekomst van de landbouw.

false

Links

(1)