Nieuws

Duidelijke leeropbrengst dierenwelzijnslessen voor basisscholen

Voor basisscholen zijn nu dierenwelzijnslessen beschikbaar, waarbij op een objectieve manier les wordt gegeven over een aantal productiedieren. De lessen hebben een duidelijke leeropbrengst en leiden tot een positievere houding ten opzichte van dieren en dierenwelzijn.

Lesmateriaal dierenwelzijn

In 2009 is het SLO-rapport 'Dierenwelzijn in lesmateriaal' verschenen. Uit dit rapport werd duidelijk dat het begrip ‘dierenwelzijn’ niet duidelijk aan bod komt in de meeste lesmethodes. Een aanbeveling was om dierenwelzijn op een betekenisvolle manier op te nemen in het leerplan van onder andere basisschoolleerlingen. In Nederland bestaan allerlei lespakketten over gezelschapsdieren en productiedieren. Deze lespakketten zijn echter niet altijd objectief, doordat ze opgesteld zijn vanuit organisaties die een eigen uitgesproken mening hebben over het houden van dieren. Om dit te ondervangen is vanuit het GKC programma Dierenwelzijn het Kigo-project 'Dierenlessen voor de basisschool' uitgevoerd waarin voor basisscholen onafhankelijke lessen ontwikkeld zijn, die een link leggen tussen voedsel en voedselproducerende dieren. In samenwerking met de Dierenbescherming, Fontys Pabo Den Bosch, Steunpunt Smaaklessen, ZLTO, OVC Educatieve dienstverlening en verschillende basisscholen heeft de HAS Hogeschool dit lespakket samengesteld.

Opstart van de dierenwelzijnslessen

Het lesmateriaal over voedselproducerende dieren is na een gedegen evaluatiestudie aangepast en op de vernieuwde website geplaatst. Tevens zijn webquests op de website toegevoegd; activerende en interactieve lesvormen welke onderzoeksgerichte opdrachten bevatten. Het lesmateriaal is gescreend en heeft drie van de vijf sterren van de GroenGelinkt Expertscore ontvangen. Met deze score zijn de dierenwelzijnslessen via diverse kanalen onder de aandacht gebracht. Ook zijn er leskisten ontwikkeld ter ondersteuning van de dierenwelzijnslessen. Deze twintig leskisten zijn op verschillende locaties, waaronder diverse NME steunpunten, ondergebracht.

Dierenwelzijnslessen maken een verschil

De effecten van de dierenwelzijnslessen op basisschoolleerlingen zijn op een aantal basisscholen onderzocht door studenten van HAS Hogeschool. In totaal hebben vier scholen meegewerkt aan de laatste pilot, en hebben 20 groepen de dierenlessen gebruikt. De leerkrachten hadden de keuze uit lessen over kip, geit, vis koe, varken, konijn (alleen bovenbouw) en honingbij. Bij elke groep die een dierenles gaf werden voor en na de les exact dezelfde vragenlijsten of interviews afgenomen. Bij de onderbouw werden de metingen afgenomen door middel van interviews en bij de bovenbouw werd dit gedaan met vragenlijsten die de leerlingen zelf moesten invullen. De studenten hebben zich bij dit onderzoek gericht op de leeropbrengst en houdingsverandering van basisschoolleerlingen ten gevolge van de dierenlessen. Uit het onderzoek bleek een duidelijke leeropbrengst bij de leerlingen. Aan de hand van de kennis die is opgedaan tijdens de lessen hebben de kinderen hun houding positief kunnen veranderen ten opzichte van dieren en dierenwelzijn. De kinderen zijn bewuster geworden van de verschillende behoeften van dieren en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er aan deze behoeften wordt voldaan.

KIGO/2011/09-002


(Bron foto: Dierenwelzijnslessen)