Nieuws

Duurzaam kuikenvlees voor concurrentieslag

Een groeiend aantal kuikens wordt geïmporteerd voor slacht in Nederland en ruim de helft van het slachtvlees wordt geëxporteerd. De lage kostprijs en efficiëntie in de keten geven ons land concurrentiekracht, maar duurzaam produceren wordt nodig.

Dit is een van de uitkomsten uit onderzoek door LEI Wageningen UR dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Productschap Pluimvee en Eieren. Een meer duurzame productie met een hoger niveau van dierenwelzijn en voedselveiligheid is volgens de onderzoekers nodig voor Nederland om zich ook in de toekomst te kunnen onderscheiden.

Polen

De onderzoekers verwachten de komende jaren toenemende concurrentie uit Polen. De kostprijs ligt in Polen een stuk lager dan in de omringende landen. Zo kost een kilo kuikenvlees in Polen 154 cent per kilo geslacht gewicht en in Nederland 165 cent (2011).

Tussensegment

In alle Europese landen, zo blijkt ook uit het onderzoek, worden kuikens overwegend op gangbare wijze gehouden. De productie van het tussensegment neemt wel toe, maar het probleem (qua export) is dat de houderij-eisen betreffende diervriendelijkere labels per land afwijken van de Nederlandse criteria. Het tussensegment bevindt zich tussen gangbaar en biologisch.

Nederland

In Nederland bevond zo’n 2 à 3 % van de 580 houderijen zich in 2012 in het tussensegment. De overgrote meerderheid hield vorig jaar vleeskuikens op de gangbare wijze en 12 (kleine) bedrijven produceerden op biologische wijze pluimveevlees. Alle bedrijven samen hielden in 2012 43,8 miljoen vleeskuikens. In de loop van vier jaar, van 2007 tot 2011, is de kostprijs van levende vleeskuikens gestegen van 76 naar 91 cent per kilo.

In het onderzoek, genaamd ‘Concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector’, worden de landen Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koningkrijk, Polen, Denemarken en Nederland uitgebreid onderling vergeleken. Ook is vergeleken met enkele landen buiten de Europese Unie.


(Bron foto: Thinkstock)