Nieuws

Duurzame kip krijgt vleugels

De Windstreek®, een innovatief en aansprekend houderijconcept voor vleeskuikens, is een stap dichter bij realisatie. Net als negen andere projecten kan het Windstreek-consortium met een SBIR subsidie verder met een haalbaarheidsstudie.

SBIR-bijdrage

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar. Daarna kunnen de winnaars van nu opnieuw in een wedstrijd financiering winnen voor verder onderzoek naar en ontwikkeling van hun plan voor duurzame stalconcepten. Het gaat dan om een bedrag van maximaal €500.000 per project. Doel is dat deze concepten daarna rijp zijn voor introductie op de markt.

Windstreek - duurzame kip kijgt vleugels

Windstreek is een volstrekt nieuw en breed aansprekend systeem om heel duurzaam vleeskippen te kunnen houden. De unieke vorm zorgt voor natuurlijke ventilatie, een fris klimaat voor mens en dier, en een heel laag energiegebruik. Windstreek is volstrekt transparant, met een hoog open front naar buiten, en toch zijn de emissies van ammoniak en fijnstof laag, door regelmatige verversing van strooisel en de bomenrij langs de Windstreek. Het welzijn en de gezondheid van de dieren is goed door maximaal in te spelen op de behoeften van het dier; helemaal als de Windstreek wordt gebruikt om langzamer groeiende dieren in een lagere bezetting te huisvesten. Dan kan ook het antibioticagebruik in de Windstreek tot vrijwel nul worden gereduceerd

Windstreek consortium

Een consortium van bedrijven wil de Windstreek realiseren en als alternatief systeem in de markt zetten voor verschillende pluimveehouders en verschillende markten. Van duurzaam tot super-duurzaam, en van goed welzijn tot top-welzijn. Zodat pluimveehouders makkelijk kunnen schakelen tussen markten, zonder grote ingrepen aan hun stal. Als dat slaagt hoeft de Windstreek niet jarenlang afhankelijk te zijn van een niche-markt, en is het effect voor dieren, mensen en het milieu het grootst. Het Windstreek-consortium bestaat uit vleesverwerker Interchicken, SOMMEN klimaatsystemen, landschapsarchitectenbureau Vista, pluimveehouder Robert Nijkamp en kennisinstituut Wageningen UR Livestock Research. Het consortium wordt ondersteund door Projecten LTO Noord.


(Bron foto: Windstreek)