Nieuws

Duurzame melkveehouderij goed voor welzijn koe en boer

De melkveehouderij moet milieu- en diervriendelijker worden. Als het aan Wageningen UR ligt, gaat de boer aan de slag op De Meent, een initiatief dat goed is voor het welbevinden van zowel de koe als de ondernemer.

In het Reformatorisch Dagblad van 15 december 2010 is een interview te lezen met Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Agrarische bedrijfstechnologie. Tien jaar geleden richtte Groot Koerkamp zich op verbeteringen aan het dierenwelzijn. "Dat blikveld hebben we geleidelijk aan verbreed. Nu richten we ons ook op het welbevinden van de boer. Daarnaast vinden we belangrijk hoe de burger aankijkt tegen de melkveehouderij. En ten slotte: waar is het milieu bij gebaat?”

Verbeteringen voor dier, milieu, omgeving en maatschappij

Samen met boeren, toeleveranciers, afnemers en natuur- en milieuorganisaties heeft Wageningen UR stapje voor stapje vastgesteld waar de sector over twintig jaar wil staan. Het resultaat is te lezen in het in 2009 gepresenteerde rapport ”Kracht van koeien”. Het rapport voorzag in vier initiatieven voor de melkveehouderij van de toekomst: De Meent, De Meent XL, De Bronck of Amstelmelk.

De Meent: jaarrond de ruimte

De Wageningse hoogleraar verwacht dat De Meent de gangbaarste wordt. "Deze variant scoort het hoogst op dierenwelzijn”. In De Meent leven vijftig koeien als een kudde bijeen. Ze hebben alle ruimte tot hun beschikking die ze nodig hebben: 360 m2 per dier, in de zomer én in de winter. Een kudde van vijftig dieren biedt de dieren veiligheid, sociale rangorde en de mogelijkheid om alle kuddegenoten te herkennen. De koeien hebben de ruimte om elkaar op te zoeken voor sociale interactie en spel, om te vluchten of juist gepaste afstand te houden tot elkaar. Ze komen er niet zo snel met elkaar in conflict.(Bron foto: Wageningen UR)