Nieuws

Duurzame pluimveevleesketen in ontwikkeling

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Duurzame veehouderij
  • Interessant voor
    Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
Consumenten hechten steeds meer belang een duurzame productie van kippenvlees. Vlees waarvan de herkomst duidelijk is waarbij dierenwelzijn gewaarborgd is. In een onderzoeksproject is daarom gewerkt aan een een duurzame vleeskuikenproductieketen.

Kippenvleesproducent Heijs Food Products, een slachterij en vleesverwerker van pluimvee, vindt het belangrijk in te spelen op de vraag van consumenten die waarde hechten aan duurzame productie en dierenwelzijn. Daarnaast verlangt de consument naar een goede kwaliteit en een veilig product. Juist omdat de vleesverwerker in toenemende mate vlees verwerkt van pluimvee uit landen als Brazilië en Thailand, wordt traceerbaarheid en transparantie in de keten steeds belangrijker.

Vleeskuikenproductieketen

In samenwerking met onderzoekers van Wageningen Livestock Research Wageningen Food & Biobased Research, HAS Kennistransfer en retailbedrijven werkte het bedrijf aan de ontwikkeling van een innovatieve vleeskuikenproductieketen die een hoge kwaliteit en veiligheid van het product garandeert. Naast traceerbaarheid en productveiligheid, werd ook gekeken naar dierenwelzijn en diergezondheid. En er is gekeken naar de ontwikkeling van gezonde allergeen-, zout- en E-nummer-vrije producten.

Transparantie

Het Engelstalige onderzoeksrapport 'Towards a safe and sustainable poultry production chain' beschrijft de resultaten van dit onderzoeksproject. Het onderzoeksproject is in vier werkpakketten opgesplitst. Het eerste aandachtsgebied was gericht op transparantie en traceerbaarheid. Dierenwelzijn in de keten - van vleeskuikenbedrijf tot vangen, transport en slachtproces - stond centraal in het tweede werkpakket. Een derde aandachtsgebied was gericht op het verbeteren van diergezondheid en robuustheid, met als doel antibioticavrije en Campylobacter-vrije productie. Het vierde werkpakket was gericht op de ontwikkeling van gezonde vleesproducten.

Voor ontwikkeling van een betere transparantie in de productieketen werden schakels in de keten onder de loep genomen: zoals de schakel tussen pluimveebedrijf en slachthuis en de schakel tussen slachthuis en vleesverwerking. Al die schakels werden geanalyseerd op duurzaamheid waarbij gebruik gemaakt werd van indicatoren uit de MVO-prestatieladder, een norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dierenwelzijn

Bij het werkpakket gericht op dierenwelzijn en diergezondheid werd gekeken hoe je een kippenhok kunt verrijken. Zo blijken kippen graag gebruik te maken van een verhoogd platform. Ook werd geïnventariseerd hoe je verwondingen kunt beperken. De meeste verwondingen blijken kort voor het slachtproces te ontstaan, tijdens het vangen en het transport.

In het vierde werkpakket gericht op ontwikkeling van gezonde vleesproducten is gekeken naar de mogelijkheid het zoutgehalte in kippenvleugels en kippenpoten te verminderen. Zo kon het zoutgehalte met 25% worden teruggebracht zonder dat dit merkbaar effect had op de smaak, sappigheid of malsheid van het vlees.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(3)