Nieuws

Educatief materiaal ontwikkeld over transparantie in de veehouderij

Transparantie betekent dat veehouders aan burgers inzichtelijk maken hoe zij hun dieren houden. In het project 'Dierenwelzijn in beeld' zijn drie educatieve video's en opdrachten over transparantie gemaakt. Het Dierenwelzijnsweb heeft dit gebundeld in een dossier op Groen Kennisnet.

Openstellen bedrijven

In de Nota Dierenwelzijn (2007) staat dat in 2015 burgers moeten kunnen zien hoe veehouders met hun dieren omgaan. Om dit te bereiken, moeten veehouders hun bedrijven open gaan stellen aan burgers. De laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven die hiermee aan de slag gaan. Door het bedenken van allerlei activiteiten proberen zij burgers te interesseren voor het boerenbedrijf. Het openstellen van een bedrijf levert niet alleen de burgers informatie op. Het imago van het boerenbedrijf verbetert er ook door. En daar heeft de hele sector baat bij.

Inspirerende voorbeelden

Ter ondersteuning van deze transparantie-ambitie heeft LEI Wageningen UR in 2010 onderzocht onder welke voorwaarden meer veehouders inzichtelijker zullen maken hoe zij hun dieren houden en meer burgers zullen gaan kijken bij de veehouder om te zien hoe de dieren er worden gehouden. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen in 2011 het LEI-rapport ‘Vee in zicht: Boeren en burgers over transparantie in de veehouderij’. Het blijkt dat veehouders veel behoefte hebben aan inspirerende voorbeelden van ondernemers die al aan transparantie doen.

Dossier Transparantie

In het kader van het onderwijsproject 'Dierenwelzijn in Beeld', zijn aan de hand van de bevindingen in het LEI onderzoek drie educatieve films gemaakt. Doelgroep van deze films zijn veehouders in opleiding op MBO-4 en HBO-nivo. In iedere film staat een andere tak van de veehouderij centraal. In de film over de melkveehouderij wordt specifieke aandacht besteed aan het waarom en hoe je aan transparantie kunt doen als ondernemer. De film over de pluimveehouderij heeft specifieke aandacht voor de lastige kanten van transparantie voor de veehouder. En de film over de varkenshouderij richt zich specifiek op hoe het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden voor burgers.

Het bekijken van iedere film neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Bij de films horen een aantal opdrachten, die uitgevoerd kunnen worden in een à anderhalf lesuren. Er zijn ook sector overschrijdende opdrachten gemaakt, inclusief een stage-opdracht. De verwachte tijdsduur van de overstijgende opdrachten bedraagt ongeveer 5 à 6 lesuren. Voor docenten is een handleiding beschikbaar. Alle genoemde materialen zijn gebundeld in het dossier ‘Transparantie in de veehouderij’.

Het project 'Dierenwelzijn in Beeld' is een samenwerking tussen Groenhorst Barneveld, LEI Wageningen UR, Ontwikkelcentrum, Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool VHL Leeuwarden, NHL Hogeschool Leeuwarden.

KIGO201109029


(Bron foto: Dierenwelzijn in beeld)

Publicaties

(1)

Links

(1)