Nieuws

Eerste hoogleraar antrozoölogie houdt inaugurele rede

Deskundig inzetten van dieren in de zorg levert een betere gezondheid en groter welbevinden van mensen op. Aandacht voor het dierenwelzijn is hierbij ook belangrijk.

Dat wordt onder meer gesteld door prof. dr. Enders-Slegers, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie, in haar oratie bij de Open Universiteit.

Overleven met dieren

Vrijdag 6 december hield prof. dr. Enders-Slegers, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie: Relatie Mens-Dier studies bij de Open Universiteit in Heerlen haar oratie. In haar oratie 'Antrozoölogie: (over)leven met dieren' stelt zij dat deskundig inzetten van dieren, zoals honden, dolfijnen en paarden, in de zorg een betere gezondheid en groter welbevinden van mensen oplevert. Uitvoerders van deze zorg, zowel mensen als dieren, en de behandelingen dienen aan nog vast te stellen kwaliteitseisen te voldoen. Professionalisering van het veld door wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk, mede om de sceptische attitude van zorgverzekeraars te veranderen.

Mens-dier relatie

Als leerstoelhouder wil prof. dr. Enders-Slegers bijdragen aan de theorievorming binnen het vakgebied door het proces te onderzoeken waarbij de niet-talige band tussen mens en dier tot stand komt. Daarnaast wil zij bijdragen aan methodologisch goed opgezet onderzoek op het gebied van deze vorm van de (geestelijke) gezondheidszorg. Zo kunnen niet-effectieve interventies worden opgespoord en kunnen gezondheids-, welzijns-, tijds- en financiële winsten duidelijk worden die met deze interventies te behalen vallen. De hoogleraar wil ook aandacht besteden aan de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Immers de relatie die mensen met dieren kunnen hebben maakt dat mishandelde vrouwen en kinderen langer dan goed voor hen is bij hun partner en vader blijven, uit liefde voor het huisdier en de angst dat het dier iets overkomt.

Dierenwelzijn

In haar rede noemt prof. dr. Enders-Slegers ook het belang van een zorgvuldige omgang met de dieren in relatie tot het dierenwelzijn. Hiertoe zoekt zij ook samenwerking met de Universiteit van Wageningen en de groene hogescholen waaronder Hogeschool van Hall Larenstein. Samen met deze en andere partners is zij betrokken bij de ontwikkeling van een handboek waarin zowel aandacht is voor goede praktijken bij behandelingen met dieren als bij de omgang met deze dieren in behandelsituaties.

Unieke leerstoel

De leerstoel antrozoölogie bij de Open universiteit is de eerste over dit onderwerp in Europa. De leerstoel is een logisch gevolg van de explosieve groei in dierondersteunde interventies in de zorg die in Nederland heeft plaatsgevonden. Het bijzonder hoogleraarschap van prof. dr. Enders Slegers is vooral mogelijk gemaakt door de inzet van de stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs).


(Bron foto: Open Universiteit)