Nieuws

EFSA adviseert EU-Commissie over welzijn vleeskuikens

Het European Food Safety Authority (EFSA)-panel voor dierengezondheid- en welzijn heeft een wetenschappelijk advies uitgebracht om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren. De welzijnsproblemen bij vleeskuikens en ouderdieren worden voornamelijk veroorzaakt door het decennia lang selectief fokken op snelle groei en een hoog gewicht.

Snelle groei

In de tweede helft van de 20ste eeuw is door genetische selectie de groeisnelheid van vleeskuikens verviervoudigd, wat een serieus risico vormt voor de gezondheid van vleeskuikens. Veel voorkomende problemen die meestal in verband worden gebracht met de grote groeisnelheid van vleeskuikens zijn afwijkingen in het skelet die kunnen leiden tot kreupelheden, onbalans, en huidirritaties, maar ook hartfalen en ascites. Het probleem van ascites lijkt af te nemen door gerichte selectie hiertegen, maar vraagt om blijvende aandacht en monitoring.

Het EFSA-panel adviseert om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren door bij genetische selectie rekening te houden met de omgeving waarin de dieren opgroeien. Snel groeiende kuikens zijn minder geschikt om in warme regio's gehouden te worden, omstandigheden, ze zijn meer gevoelig voor hittestress. Kreupelheden en huidproblemen moeten meer aandacht krijgen bij de genetische selectie van vleeskippen.

Ouderdieren

Om te hoge gewichten bij ouderdieren te voorkomen, wordt een voerbeperking toegepast. Dit kan tot ernstige honger leiden en tot verwondingen door de hoge competitie voor voer tijdens voermomenten. De EFSA adviseert daarom om met genetische selectie toe te werken naar ouderdieren die gezond blijven bij een hogere voergift, om daarmee honger en verwondingen door competitie om voer te verminderen.

Voor het welzijn van ouderdieren is het ook goed om ze van zitstokken en verhoogde legnesten te voorzien. Andere verbeteringen betreffen het verlagen van de bezettingsdichtheid, verhogen van de lichtintensiteit en verrijken van de omgeving. Preventieve maatregelen om verwondingen bij andere dieren te voorkomen, zoals het verwijderen van een deel van de teen of de kam, worden liefst achterwege gelaten. Als ze toch noodzakelijk zijn, adviseert EFSA om ze enkel te laten uitvoeren door goed opgeleid personeel dat daarvoor de minst pijnlijke methode gebruikt.

De Europese Commissie kan in de voorbereiding van haar rapport voor de Raad en het Europees Parlement rekening houden met het advies van EFSA.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)