Nieuws

Efsa doet onderzoek naar vogelgriep

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa kijkt in opdracht van de Europese Commissie naar de introductie van de nieuwe vogelgriep in Europa. Ondertussen is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld, op een pluimveebedrijf in Zoeterwoude.

Wetenschappelijk advies

De Europese Commissie heeft aan Efsa (European Food Safety Authority) gevraagd om snel een wetenschappelijk advies te geven omtrent de mogelijke volksgezondheidsaspecten en de routes waarlangs het nieuwe vogelgriep (H5N8) virus in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk terecht is gekomen. De Efsa is gevraagd om kennis te vergaren die diergezondheid en het dierenwelzijn ten goede komen. De Efsa heeft eerder risico-analyses gemaakt naar aanleiding van de uitbraak van eerdere griepvirussen bij pluimvee. Toen werden aanbevelingen gedaan om de risico's van insleep te beperken. Een van de afspraken was om stelselmatig onderzoek te doen bij wilde vogels, om een eventuele bedreiging tijdig te zien aankomen.

Vogelgriep Zoeterwoude

In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Het bedrijf is 30 november 2014 geruimd. Binnen de 1 kilometer zone rond het getroffen bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf. Nu vastgesteld is dat het om H5N8 gaat, is dit bedrijf vandaag preventief geruimd. Het gaat hierbij om een bedrijf met ongeveer 50.000 dieren.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)