Nieuws

Eikenprocessierups: ook risico voor dieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Gezelschapsdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast dit jaar, meer dan voorgaande jaren. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups.

Ook honden en katten, en landbouwhuisdieren, kunnen er last van krijgen.

Nachtvlinder

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea L.). In het najaar legt het vrouwtje van deze soort haar eitjes op de takken van eikenbomen, bij voorkeur in de bovenste helft van de boomkroon. De plaag van de eikenprocessierups begon in 1991 in Nederland met de ontdekking van enkele nesten in een wegbeplanting in het zuiden van Noord-Brabant. Sindsdien heeft de rups zich steeds verder naar het noorden toe uitgebreid.

Twintigduizend eikenbomen zijn vorig jaar en dit jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Het blijkt dat het aantal rupsen sterk is toegenomen. Op sommige plaatsen zijn er drie keer zo veel rupsen als in het piekjaar 2018. Opvallend is verder dat ze ook meer in bossen voorkomen dan voorheen.

Kenniscentrum Processierups

In opdracht van het Ministerie van LNV is een Kennisplatform Processierups gestart waarin allerlei partijen samenwerken om de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups te verminderen en te voorkomen. Een van de eerste acties is de lancering van Processierups.nu. De experts van het Kenniscentrum geven hier op meer dan 100 vragen een antwoord, zo ook voor specifieke risico's die dieren lopen. De komende weken en maanden zal het samenwerkingsverband geleidelijk aan uitgebreid worden.

Klachten bij dieren

Honden en katten lopen met name risico’s wanneer zij aan nesten snuffelen of deze in hun bek nemen. Zeker spelende honden die van alles oppakken vanaf de grond. Dit kan tot ernstige letsel van het mondslijmvlies en tong leiden.

Ook voor landbouwhuisdieren (koeien, schapen, geiten) en paarden geldt dat voorkomen moet worden dat zij aan de nesten kunnen zitten. Paarden lijken gevoeliger voor de brandharen van de eikenprocessierups dan andere dieren, doordat ze niet kunnen braken en kolieken kunnen krijgen. Daarnaast kunnen klachten optreden als vee bijvoorbeeld graast onder of in de directe nabijheid van aangetaste eikenbomen of als gras afkomstig uit de directe nabijheid van aangetaste eiken als veevoer wordt gebruikt. Het gras kan vol met brandharen zitten. Koeien kunnen gaan speekselen en onrustig worden indien zij brandharen binnen hebben gekregen. Paarden kunnen gezwollen mondslijmvlies krijgen en gaan kwijlen. Ook kunnen ze oogirritaties krijgen.

(Bron foto: Eikenprocessierups-Luc Hoogenstein_Wikimedia)

Links

(6)
Kennisplatform Processierups i.o. Veelgestelde vragen, Kenniscentrum Eikenprocessierups Kaart met eikenpocessierups AD, juni 2019 Inventarisatie ruim 20 duizend eiken: sterke toename eikenprocessierups, bericht Kenniscentrum Eikenprocessierups, juni 2019 Kunnen honden en katten ook gezondheidsklachten krijgen? FAQ, Kenniscentrum Eikenprocessierup Kunnen landbouwhuisdieren en paarden ook gezondheidsklachten krijgen? FAQ, Kenniscentrum Eikenprocessierups