Nieuws

Einde aan levend aanhangen van pluimvee aan de slachtlijn

De Tweede Kamer wil een verbod op het levend aanhangen van gevogelte aan aanhaaklijnen voor de slacht. Een Kamermeerderheid steunde een motie van de Partij voor de Dieren.

Aanhangen pijnlijk

In Nederland worden jaarlijks ruim 450 miljoen vleeskuikens, legkippen en eenden geslacht. In veel pluimveeslachterijen in Nederland worden de dieren levend ondersteboven aan haken gehangen waarna ze worden verdoofd met de waterbadmethode. Ook kunnen ze met CO2 verdoofd worden, maar dat gebeurt zonder aanhangen. Het aanhangen van de dieren aan slachthaken veroorzaakt angst en stress bij de dieren. Er zijn sterke aanwijzingen dat het ophangen pijnlijk is, zeker wanneer er botbreuken en spierscheuringen bij ontstaan.

Verbod op levend aanhangen

De Tweede Kamer heeft op 18 februari ingestemd met een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd maatregelen te treffen die zorgen dat er een einde komt aan het levend ophangen van kippen, kalkoenen en ander gevogelte aan de slachtlijn. Een Kamermeerderheid van PvdA, SP, D66, GroenLinks, PVV en 50+ steunde de motie.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wilde de in pluimveeslachterijen gebruikte methoden alleen ter discussie stellen binnen de Europese Unie. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dit onvoldoende en vraagt haar om te komen tot een verbod op het levend aanhangen van pluimvee aan slachthaken. Een bestaand alternatief voor het aanhangen van gevogelte is het verdoven met CO2 in een aparte ruimte.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)