Menu
Nieuws

Eisen afrastering en inrichting vrije uitlopen

De pluimveesector treft acties om het aantal uitbraken van vogelgriep te verminderen. Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft hiertoe een pakket maatregelen vastgesteld.

false

false

false

false