Nieuws

EU regelgeving haaienvisserij verder aangescherpt

Vorige week heeft de Europese Ministerraad besloten om de regelgeving met betrekking tot de haaienvisserij verder aan te scherpen. Vissers moeten in het vervolg haaien intact aan land brengen waarna vinnen verwijderd mogen worden.

Europees verbod op verwijderen van vinnen

Nieuwe regelgeving in de Europese unie verbiedt het verwijderen van de vinnen van haaien aan boord van schepen die in Europese wateren vissen. In Europa geregistreerde vaartuigen mogen nergens ter wereld deze praktijk toepassen. De praktijk van het ontvinnen van haaien aan boord van schepen was al sinds 2003 verboden maar een stelsel van ontheffingen heeft er voor gezorgd dat de het verbod minder effectief was. Het gevolg was dat haaien nog steeds levend van hun vinnen werden ontdaan om vervolgens levend overboord gekieperd te worden. Volgens velen een ernstige aantasting van dierenwelzijn. De Europese visserijministers hebben nu op verzoek van het Europese Parlement een totaalverbod ingesteld. Alleen Portugal en Spanje waren tegen.

Vraag naar haaienvinnen

Met de toenemende welvaart in Azië en met name China stijgt de vraag naar haaienvinnen. Deze worden meestal in soep verwerkt. De bijdrage van de haaienvin aan de smakelijkheid hiervan wordt regelmatig in twijfel getrokken onder meer door TV-kok Gordon Ramsey. De westerse opvattingen over smakelijkheid hebben vooralsnog weinig invloed op de vraag naar haaienvinnen. Hongkong is het belangrijkste centrum van de handel in haaienvinnen. Een kwart van de daar aangevoerde haaienvinnen is afkomstig uit de EU. 


(Bron foto: Wikimedia, Cloneofsnake)