Nieuws

Europees Parlement stemt voor ban op gekloond vee

Het Europees Parlement wijst het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden vanuit dierenwelzijns- en ethische overwegingen krachtig af. Ze wil een uitbreiding van de aangekondigde ban op gekloond vee.

Reproductief klonen

Klonen is het ongeslachtelijk voortplanten door een identieke kopie te maken van de erfelijke kenmerken van een organisme of een cel. Bij het klonen van dieren wordt een lichaamscel uit het te klonen dier (donordier) gehaald. Uit die lichaamscel wordt vervolgens de kern gehaald waarin zich het DNA (erfelijk materiaal) bevindt. Van een vrouwelijk dier van dezelfde soort wordt een eicel gewonnen. Ook uit deze eicel wordt de kern verwijderd. De kern van het te klonen dier wordt dan geplaatst in de lege eicel van het vrouwelijke dier. Zo kan een embryo ontstaan met dezelfde genetische eigenschappen als dat van het donordier. Dit embryo wordt na een week in de baarmoeder geplaatst van een draagmoeder van dezelfde diersoort. Dit wordt reproductief klonen genoemd. Klonen wordt vaak verward met genetische manipulatie. Bij genetische manipulatie is er sprake van verandering van het DNA. Bij klonen wordt uitsluitend een genetische kopie gemaakt van het dier dat het DNA heeft geleverd. Er vindt dus geen verandering van het DNA plaats.

Ban op gekloond vee

Klonen ligt al lange tijd onder vuur, vooral vanwege de problemen rondom welzijn en gezondheid van gekloonde dieren. Uit een overzicht van de European Food Safety Authority (EFSA) blijkt dat het sterftecijfer bij gekloonde dieren zeer hoog is en dat veel van de dieren die wel levend worden geboren in de eerste weken sterven. Dit gaat vaak met veel pijn gepaard.

De Europese Commissie maakte in 2014 bekend dat er een verbod komt op klonen en op de verkoop van het vlees van gekloonde dieren. Ook kondigde ze een verbod aan op het op de markt brengen van levensmiddelen op basis van kloondieren. De melk van een gekloonde koe mag dan bijvoorbeeld niet worden verkocht in de EU. Deze voorstellen van de Europese Commissie gaan het Europees Parlement (EP) niet ver genoeg. Volgens het EP is de techniek achter klonen nog niet volwassen en de ontwikkeling staat min of meer stil. Het EP stemde begin september voor het uitbreiden van de ban zodat alle vormen van gekloond vee, levensmiddelen die afkomstig zijn van nakomelingen van kloondieren en reproductiemateriaal van kloondieren en hun nakomelingen niet verhandeld - dus ook niet geïmporteerd - kunnen worden.

(Bron foto: Dolly_gekloond schaap_Wikimedia)