Nieuws

Europees Parlement wil verbetering dierenwelzijn tijdens transport

Het Europees Parlement wil een verbetering van het welzijn van dieren tijdens transport. Ze is voorstander van een maximale transportduur van 8 uur binnen de Europese Unie.

Maximum transportduur slachtvee

In de onlangs aangenomen EU-strategie voor dierenwelzijn werden geen maatregelen opgenomen voor de maximale transportduur van slachtvee en andere verbeteringen voor het vervoer van vee. Dit tot teleurstelling van veel voorstanders voor het beperken van transportduur, waaronder Nederland. Leden van de commissie voor de landbouw van het Europees Parlement stemden echter vorige week in met een resolutie om wel meer werk te maken van verbetering van dierenwelzijn tijdens diertransport.

Europese lidstaten zouden het vervoer naar de slachterij moeten verkorten door de ontwikkeling van lokale slachthuizen, en moeten overwegen om binnen de Europese Unie een maximale transportduur van 8 uur in te voeren. Eerder dit jaar stemde sprak in het Europees Parlement een meerderheid van alle leden zich ook al uit voor verkorten van diertransporten tot maximaal acht uur.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)