Nieuws

Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep

De Europese Commissie heeft de regels ter preventie van vogelgriep hernieuwd. De maatregelen zijn met ingang van 10 augustus van kracht. In Europa neemt inmiddels het risico op vogelgriep toe vanwege recente uitbraken in Rusland.

Risicobeperkende maatregelen

Vorig jaar kwam de Commissie met een tijdelijke variant van deze preventieve maatregelen, na een advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Die gaf aan dat bioveiligheidsmaatregelen het belangrijkste instrument zijn om overdracht van hoogpathogene vogelgriepvirussen van wilde vogels naar pluimveebedrijven te voorkomen, en dat deze versterkt moeten worden in hoog-risicoperioden.

Europese lidstaten moeten nu volgens het besluit bepaalde risicobeperkende maatregelen nemen in hoog-risicogebieden die zij zelf aanwijzen in hun land, afhankelijk van actuele risico’s (zoals aantreffen van het virus bij wilde vogels of op pluimveebedrijven of bij hobbyvogels, of de kans op herhaling hiervan). Het gaat onder andere om het verbieden van de buitenloop, het bij elkaar houden van eenden en ganzen met andere pluimveesoorten, en het gebruik van watervoorzieningen voor pluimvee in open lucht; tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Nederland

De aangescherpte maatregelen hebben vooral gevolgen voor landen die het tot dusver niet zo nauw namen met preventie van vogelgriep. Voor Nederland verandert er niet veel, aangezien de aangekondigde maategelen in de praktijk niet anders zijn dan wat Nederland de afgelopen jaren al gedaan heeft. In 2017 werd bijvoorbeeld preventief een ophokplicht ingesteld bij de vondst van met hoogpathogeen vogelgriepvirus besmette wilde vogels. Het ministerie kan nog steeds een eigen risicobeoordeling maken (van de risico’s en risicogebieden), en die kan van jaar tot jaar verschillen.

Recente uitbraken Rusland

Het risico op vogelgriep in Europa neemt toe vanwege recente uitbraken in Rusland. Daarvoor waarschuwen zowel het Franse centrum voor epidemiologische dierziekten Esa als het Britse ministerie voor milieu en platteland Defra. Eerder deze maand werd op een bedrijf met 500.000 kippen in de Kostromskaya regio, gelegen in noordwesten van Rusland hoogpathogene H5N2 vogelgriep vastgesteld. Over de locatie van het bedrijf lopen drie trekroutes van wilde trekvogels, zowel richting Europa als richting Afrika en West-Azië. Het risico is nu nog laag maar stijgt de komende tijd wanneer trekvogels hun broedgebieden verlaten. Wilde trekvogels uit Rusland brachten de hoogpathogene H5N8 vogelgriep in november 2016 naar Nederland. Dat bleek uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research in 2017.

(Bron foto: Leghennen in buitenuitloop_Marko Ruis)

Publicaties

(3)