Nieuws

Europese Commissie ondersteunt het uitfaseren van kooisystemen voor landbouwhuisdieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Dierethiek, Kooien
  • Interessant voor
    Veehouder, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Eind juni heeft de Commissie besloten positief te reageren op het Europees burgerinitiatief “End the Cage Age”. De Europese Commissie zal in 2023 een voorstel doen voor wetgeving waarbij het gebruik van kooisystemen voor een aantal landbouwhuisdieren wordt verboden.

Dit burgerinitiatief weerspiegelt de behoefte aan een omschakeling naar landbouwsystemen die ethischer en duurzamer zijn en aan het herzien van de bestaande EU-regels inzake dierenwelzijn. Ingaan op dergelijke behoeften van de samenleving is een hoge prioriteit voor de Commissie, en sluit aan bij haar toezeggingen in de Farm to Fork Strategy en de European Green Deal.

End the cage age

Het Europees burgerinitiatief "End the Cage Age - Stop de kooien", pleit voor het beëindigen van het gebruik van alle kooien in de veehouderij. Het initiatief verzamelde steun van ruim één miljoen burgers afkomstig uit een significant aantal EU-lidstaten. De Commissie is gevraagd om wetgeving op te stellen die het gebruik verbiedt van:

  • kooien voor konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikens en ouderdieren, kwartels, eenden en ganzen;
  • lig- en kraamboxen voor zeugen;
  • individuele kalverboxen, voor zover nog niet verboden.

Alle landbouwdieren vallen onder de huidige wetgeving inzake de bescherming van dieren, maar alleen legkippen, vleeskuikens, zeugen en kalveren vallen onder de voorschriften voor kooien. De EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) is reeds verzocht de bestaande wetenschappelijke gegevens aan te vullen voor konijnen, jonge hennen, leghenouderdieren, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen om de voorwaarden voor het verbod op kooien vast te kunnen stellen.

Volgende stappen

De Europese Commissie bereidt al een herziening van de Europese dierwelzijnwetgeving voor, onder meer wat betreft het vervoer en fokken van dieren. Dat voorstel wordt momenteel aan een geschiktheidscontrole onderworpen die tegen de zomer van 2022 afgerond moet zijn. Het niet meer gebruiken van kooien betekent dat de huidige landbouwsystemen zullen moeten veranderen. Daarom zal de Europese Commissie voor het einde van 2022 ook een effectbeoordeling afronden waarbij niet alleen aandacht is voor de voordelen voor het dierenwelzijn, maar ook gekeken wordt naar de sociaal-economische en milieugevolgen van een verbod op kooisystemen in de veehouderij. Begin 2022 zal daar een openbare raadpleging voor worden gehouden. De Commissie zal nagaan of het haalbaar is om de voorgestelde wetgeving vanaf 2027 in werking te laten treden.

(Bron foto: kraambox zeugen (©WUR))