Nieuws

Evaluatie eigen verklaring groepshuisvesting zeugen

Om in kaart te brengen of zeugenhouders groepshuisvesting voor hun zeugen hadden, hebben ze eind 2012 een eigen verklaring groepshuisvesting ingevuld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil graag weten hoe de sector deze vorm van zelfcontrole heeft ervaren.

900 zeugenhouders hebben hiertoe onlangs een vragenlijst van de NVWA over zelfcontrole van groepshuisvesting ontvangen. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) roept zeugenhouders die de vragenlijst hebben ontvangen op om deze in te vullen. Zeugenhouders hebben tot 11 september de tijd om de vragenlijst terug te sturen.

Eigen verklaring groepshuisvesting zeugen

Per 1 januari 2013 moeten alle drachtige zeugen in de Europese Unie in groepen worden gehuisvest. In Nederland moeten zeugen binnen 4 dagen na inseminatie in de groep worden geplaatst, in de EU binnen 4 weken na inseminatie. Om te kunnen voldoen aan de Europese eis heeft de NVWA van oktober 2012 tot begin 2013 een pre-inspectie gedaan om in kaart te brengen of varkenshouders al groepshuisvesting voor hun zeugen hadden. Een onderdeel van de pre-inspectie was het invullen van een eigen verklaring.

Zelfcontrole

Door middel van een vragenlijst onderzoekt de NVWA nu hoe het proces van de eigen verklaring ervaren is. Ook wordt onderzocht of deze manier van controleren als voorbeeld kan dienen voor een vorm van persoonlijke controle waarbij varkenshouders in de toekomst nog beter verantwoording kunnen nemen voor de naleving van welzijnswetgeving binnen het bedrijf. Gemeten zal worden in hoeverre men tevreden is over de communicatie van de NVWA in 2012 over de eigen verklaring en wat de wensen zijn voor een eventueel vervolg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student van Agrarische Hogeschool Van Hall Larenstein en is anoniem. Om een volledig beeld te krijgen zullen aansluitend persoonlijke gesprekken worden gevoerd of wordt een discussiegroep georganiseerd. Naar verwachting zullen de resultaten eind oktober bekend zijn.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Publicaties

(2)