Menu
Nieuws

Evaluatie uitgevoerd naar doeltreffendheid en effectiviteit Wet dieren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Wet dieren, Dierenbescherming
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Afgelopen week heeft minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bevindingen van de evaluatie van de Wet dieren gedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. De Wet dieren is in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 juli 2014 in verschillende fasen in werking getreden. In de Wet dieren is opgenomen dat na vijf jaar de Wet wordt geëvalueerd om inzicht te bieden in de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

false

Publicaties

(3)

Links

(6)
Naar een nieuw partnerschap tussen mensen en dieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2019 Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden, nieuwsbericht Dierenwelzijnweb, februari 2019 Welzijn en integriteit van vissen verdient meer aandacht, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2018 Verlaging sterftecijfers veehouderij niet wettelijk geregeld, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, januari 2018 Verstrekken van schriftelijke informatie aan kopers van vissen, nieuwsbericht Dierenwelxijnsweb, juni 2017 NVWA: meer boetes voor overtredingen van Wet Dieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, januari 2017