Menu
Nieuws

Evaluatie van het aalbeheerplan Nederland

De aalpopulatie in Nederland neemt iets toe, maar is nog altijd in slechte staat, met een te hoge sterfte en een te lage biomassa. Dit blijkt uit de meest recente evaluatie van de effecten van het Nederlandse aalbeheerplan.

false

(1)

Publicaties

(7)