Nieuws

Extra aandacht broedproces en opfok maakt leghennen weerbaarder

Kippen zijn weerbaarder tegen infecties als ze bij de juiste temperatuur zijn uitgebroed. Ook voeding meteen na het uitbroeden zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd beter bestand zijn tegen infecties

Dit zijn de belangrijkste conclusies in het proefschrift van Irene Walstra. De verdediging hiervan vindt plaats op 16 december aan de Wageningen Universiteit.

Betere reactie op ziekteverwekkers

Irene Walstra zocht naar mogelijkheden om het adaptatievermogen van leghennen te vergroten, zodat ze beter op ziekteverwekkers reageren. Ze liet eieren uitbroeden bij de optimale eischaaltemperatuur van 37,8 graden Celsius, waarna de kuikens meteen de beschikking kregen over voer en water. Daarna zaten ze zeven weken in een scharrelruimte met stofbad. Een ander deel van de eieren werd bij temperaturen tussen 36,7 en 38,9 graden Celsius uitgebroed, waarna ze niet gelijk eten en drinken kregen en zeven weken werden gehuisvest in een kooi. Deze situatie komt vaak voor in de praktijk. Toen de kuikens na 53 dagen aan een darmparasiet werden blootgesteld, had de eerste groep kuikens daar veel minder last van. ‘Alle kuikens werden ziek, maar de eerste groep verloor veel minder gewicht dan de tweede groep', vertelt Walstra.

Verbeteren diergezondheid

Pluimveehouders krijgen robuustere leghennen als de broederij beter let op de temperatuur van de broedmachine en de omgevingscondities van de jonge kuikens verbetert, concludeert Walstra. Die tweede verbetering is lastig, want broederijen hebben momenteel geen scharrelruimte voor kuikens voordat die bij de pluimveehouders worden afgeleverd. Ze noemt haar experimentele onderzoek een eerste stap in de richting van een alternatieve methode om zonder medicijnen de diergezondheid te verbeteren. Ze tekent wel aan dat ook de stalcondities, de virulentie van de ziekteverwekkers en het management van de pluimveehouder invloed hebben op de weerbaarheid van de leghen.


(Bron foto: Irene Walstra)